Meer betaalbare woningen en met tempo verduurzamen

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2022 | Gewijzigd op: 15-12-2022
Meer betaalbare woningen en met tempo verduurzamen 
De gemeente heeft met de Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) afspraken gemaakt over de inzet woningbouw in 2023. Doel is meer woningen beschikbaar te stellen door bouw of verbouw en verhuur. De woonpartners hebben bij die afspraken de focus gelegd op  betaalbaar wonen, nog meer sociale en middenhuurwoningen en met tempo verduurzamen van corporatiewoningen.
Energiearmoede is een steeds groter moeilijk oplosbaar probleem. Maar gezamenlijk willen de corporaties zoveel als mogelijk een bijdrage leveren door wonen betaalbaar te houden’ zegt Diny Peters, voorzitter van het Stedelijk Huurders Platform. ‘Dat gebeurt door bijv. extra inzet op woonlasten en afspraken over het beperken van de huurstijging. Of met hulp bij geldzaken voor wie dat nodig heeft.’ Daarnaast wordt de verduurzaming van sociale huurwoningen [alle woningen met een energielabel en met een hoog verbruik.
........
De partners, gemeente en woningbouwers op de bijeenkomst 'Prestatieafspraken  woningbouw'. vlnr.: Pieter Paul Slikker [wethouder], Simone Raak [Zayaz], Harrie Windmuller [Brabant Wonen], Marieke Vossen [JOOST] ,Elly Pansier [Mooiland],Diny Peters [SHP]. foto ©  Emmy de Graaf, 14 december 2022.

Komende acht jaar worden 7.500 corporatiewoningen verduurzaamd. En alleen al in 2023 worden er 2.150 woningen (deels) aangepakt.
Zorgen voor méér sociale huurwoningen De druk op de sociale woningmarkt is en blijft de komende tijd hoog. Daarom verhogen de Bossche woningbouwcorporaties, BrabantWonen, JOOST, Mooiland en Zayaz, hun ambitie: door  3.150 sociale woningen te realiseren  [periode van 2020 tot 2030],  waarvan minimaal 2/3e netto toevoeging (netto 2.100 woningen). Dat gebeurt door extra woningen te bouwen, zowel nieuwbouw als flexwoningen. En door op de  bestaande woningvoorraad woningsplitsing en/of  cohousing toe te passen.. En ten slotte halveren we het aantal woningverkopen, van gemiddeld 100 woningen per jaar naar gemiddeld 50 woningen per jaar.’ De verkoop van woningen is gericht op gemengde buurten en een woningvoorraad die aansluit bij de huidige zoekvraag: meer alleenstaanden, minder grote gezinswoningen.

Realiseren van meer middenhuurwoningen Wethouder Pieter Paul Slikker: “We hebben afspraken gemaakt over het realiseren van minimaal 500 middenhuurwoningen. Maar het streven is 1.000 middenhuurwoningen tot en met 2030. Ook kijken we waar middenhuur een waardevolle toevoeging kan zijn voor de leefbaarheid van buurten.” Ten slotte heeft ook de nieuwe aanpak dakloosheid een plek gekregen in de Uitvoeringsagenda 2023. Slikker: ‘Een aanpak waarmee we mensen die (bijna) dakloos zijn ondersteunen met een woning en zorg en ondersteuning waar nodig. Daarmee pakken we als ’s-Hertogenbosch ook een koplopersrol in de landelijke ambitie om dakloosheid te voorkomen.’

Terug naar boven