Jaarverslag 2009 Brabant Wonen: 'bewogen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2010 In het Jaarverslag van Brabant Wonen over 2009 staat dat er veel ontwikkelingen waren op gebied van vastgoed, de maatschappelijke ondersteuning en de aanpak  van de leefbaarheid.

Groei sociale huurwoningen
In totaal werden er 242 woningen en zorgeenheden [Osse Berghkwartier en jongerenwoningen Loekemanstraat e.o.] opgeleverd.  Bijna 700 woningen werden overgenomen van andere woningcorporaties en er werd fors geïnvesteerd in renovaties [744 woningen] zoals in kwetsbare buurten [Hinthamerpoort en Deuteren].

Leefbaarheid
De aanpak van de leefbaarheid in buurten en wijken komt tot uiting in de Meerendonk [ook met  Basisschool] en in de Kruiskamp  [ism BrabantZorg en Divers] door de opzet van een WoonZorgWelzijnzone. 

Negatief boekjaar 
BrabantWonen sluit 2009 toch negatief af ondanks dat de reguliere exploitatie neutraal was. Dat komt door de hoge onderhoudsuitgaven [€ 49 miljoen] en vooral door de boekhoudkundige verwerking van de aankoop van 652 Omnia-woningen in de jaarrekening.