In 2012 meer dan 500 woningen gebouwd

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-01-2013 Vorig jaar zijn er in de stad 515 nieuwe woningen gebouwd. Het grootste deel  in De Groote Wielen [230]. Dat staat in de voortgangsnota over het woonbeleid van de gemeente.

“Ondanks de crisis in de woningmarkt is de woningbouwproductie in 2012 niet al te sterk teruggevallen”, licht wethouder Jeroen Weyers toe. “Ook 2013 kan waarschijnlijk positief worden afgesloten met  een prognose van circa 550 woningen. I
In 2014 en 2015 zal de woningbouwproductie zeker dalen.”
Oorzaken hiervan zijn de huidige financieel-economische situatie en het lage vertrouwen van potentiële kopers in de woningmarkt. .
Huurmarkt
Vooral in de huursector zal het aantal nieuwe woningen duidelijk lager uitvallen ten opzichte van voorgaande jaren. De belangrijkste oorzaak is de verhuurdersheffing die het kabinet oplegt aan woningcorporaties. Door deze afdracht hebben woningcorporaties minder financiële mogelijkheden om nieuwe woningen te kunnen bouwen.
Nieuwe vormen van bouwen
De gemeente probeert door samenwerking met ontwikkelaars en woningcorporaties het woningbouwprogramma toch op peil te houden. Eén van de maatregelen is de starterslening. Mbv deze lening kunnen starters op de koopwoningmarkt gemakkelijker een koopwoning financieren. Ook wordt ingezet op het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap. [bijv. Jan Sluijtersstraat].