600 nieuwe woningen gebouwd in 2013

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2013 | Gewijzigd op: 18-12-2013
In 2013 zijn 600 nieuwe woningen gebouwd waarvan een belangrijk deel door de woningcorporaties, gaf wethouder Weyers vanmiddag 18 december 2013 aan bij de presentatie van de voortgangsnota 'Wonen 3013'. 'Geen slecht resultaat,  gezien de problemen op de woningmarkt, maar of we dat de komende jaren kunnen vasthouden, zal afhangen van de betaalbaarheid van het wonen en het consumentenvertrouwen.'

PvdA-wethouder Jeroen Weyers

foto © paul kriele, 1 februari 2013.

Omzetting naar woningen
In 2013 zijn twee voormalige kantoorpanden omgezet naar woningen: kantoor Geert Grootestaat en voormalige kantoor van de Belastingdienst aan de Kooikersweg. Het gaat in totaal om 78 woningen. In de komende jaren staan nog zo’n 300 woningen op de nominatie. Het gaat dan om de transformatie van kantoorgebouwen bij de Heltheuvelpassage, aan de Boschveldweg, in de Rijzertlaan en Eindhovenlaan.
Daarnaast richt de gemeente zich op de omzetting van leegstaand maatschappelijk vastgoed naar woningen, zoals het oude schoolgebouw aan de Geldersedam, dat  in de verkoop gaat.

Verruiming van starterslening
De gemeente biedt een starterslening aan om starters mogelijk te maken een woning te kopen die anders buiten hun financieel bereik valt. Die wordt verruimd naar starters van buiten de stad.  De startersregeling geldt voor koopwoningen tot € 290.000  [grens van de Nationale Hypotheekgarantie]. 

Woonlastenakkoord. Met dit akkoord willen deze partijen zich inzetten om de woonlasten van de huishoudens met de laagste inkomens in de huursector minder hard te laten stijgen.
In de koopsector loopt al sinds 2011 een traject waarbij in veel gevallen –
Door budgetbegeleiding en afspraken met banken wordt in de koopsector voorkomen dat mensen de hypotheek niet meer kunnen betalen.
Daarnaast wordt samen met de woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform gewerkt aan een herijking van het huidige woonruimtesysteem van WoonService, door bijv. verfijning en verbetering.