BAM: Inspectie landhoofden onder Bartenbrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2009 | Gewijzigd op: 20-12-2009
Archeologen [o.a. Johan Treling] van de BAM zijn momenteel bezig de omgeving van de Bartenbrug in kaart te brengen.
Die brug staat op de nominatie volgend voorjaar te worden vervangen ivm de 'bouwvallige staat.
Begonnen werd - op 16 december 2009 - met de bomen aan weerszijden te kappen.  

   
 Links een luchtfoto van de situatie.
In rood ingetekend deel [ravelijn] van de vestingwerken op het Muntelbolwerk
.

foto © herman van boxtel, voorjaar  2005Rechts:Muntelbolwerk met zijn vestingwerken met daarover heen getekend de meer actuele bebouwing.
© BAM tekening
 

De onderzoekers richten zich op het noordwestelijk deelte van het 18e eeuwse landhoofd. 
Merkwaardig was de situatie dat het noordelijke landhoofd aan de zijde Graafseweg, ten opzichte van de bestaande brug een beetje schuin liep. In de oude situatie liep de houten brug ook enigszins schuin.

   
Hierboven: archeoloog Johan Treling bezig de landhoofden en restanten vestingwerken in kaart te brengen op de noordoostkop zijde Bartjeskerk.
Links hetzelfde landhoofd als rechts boven, maar  meer in detail.
Onder rechts: ook de noordkant maar dan aan de Westzijde van het Muntelbolwerk.
 

foto's © herman van boxtel, 16 december 2009.
 

Gepoogd wordt een deel van het ravelijn en een herontdekte trap binnen dat ravelijn gerestaureerd en wel op te laten nemen in de nieuw te bouwen brug.


Voor uitvoeriger beschrijving, zie ook Bossche Bladen editie nr. 4, december 2009.

Terug naar boven