'Toren' op vestingwal -hoek Muntelwal/Aawal- keert terug

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-09-2012 | Gewijzigd op: 07-09-2012
De gemeente gaat op de hoek Muntelwal/Aawal,nabij de ’urban villa’ [flatgebouw], een van de torens ‘herbouwen’. Het wordt geen toren van een meter of tien hoog, maar eerder een markering op de plek waar vroeger, zoals op zovele plaatsen langs de stadsmuur, een stadstoren heeft gestaan.
De bedoeling is die markante plek, op het einde van de muur langszij de Muntelwal, een uitzicht naar de recentelijk gereconstrueerde vestingwerken [halve maan] aan de overkant [Muntelbolwerk] en de nieuw te bouwen Bartenbrug te geven.
De stenen ‘toren’ krijgt aan de zijde van de Aa ook schuilplaatsen voor vleermuizen.


-Boven: Op de hoek Muntelwal- Aawal, waar de stadsmuur een knik heeft, komt een historische 'toren', nou ja toren, een markante torenfundering terug.
-Rechts boven: Die plek biedt uitzicht op de pas gereconstrueerde vestingwerken langs het Muntelbolwerk. -Rechts: Uitzicht op de 'urban villa's, flatgebouw dat bij de knik van Muntelwal en Aawal staat en waarbij de 'toren' heropgericht wordt
.

foto's © paul kriele, 7 september 2012.