Steen t.a.a. de Bossche waterkering

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-10-2003 Vughterbastion

Links boven: De steen die duidt op het gevecht van de stad tegen het water.
Links onder: Bord dat herinnert aan de situatie van de polder in februari 1995 toen het onder water was gelopen door een dijkdoorbraak.
foto's © gerard monté, 19 oktober 2003

Boven: uitzicht vanuit het Vughterbastion. 
foto © paul kriele, 28 februari 2003Hier werd de veste
overmand
brak hij met het hertog-
dom de band
maar brabant bleef
syijn eygen lant

Dit bord herinnert aan de situatie van de polder in februari 1995 toen het onder water was gelopen door een dijkdoorbraak. Dat punt ligt ter hoogte van het Vughterbastion.
Op die zwakke plek is een weg te halen barricade aangebracht. In tijden van hoog water kan deze kunstmatig owrdne doorbroken door het zand tussen de zuilen [witte stippen in de dijk zichtbaar] weg te graven.
Het Bossche Broek dient als overlaat bij hoog watersituaties.