Prentenkabinet: Presentatie boek Verboden Kringen

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-07-2004 Vanmiddag is in het Prentenkabinet het boek ‘Verboden kringen’* gepresenteerd. Oud-stadsarchivaris drs. P. Kuijer ontving uit handen van Jo Timmermans het eerste exemplaar. De bijna honderdjarige Kuijer voelde zich vereerd om ‘..in dit gezelschap van liefhebbers van de Bossche geschiedenis deze substantiële bijdrage aan de geschiedschrijving van de stad- uit handen van de directeur van het Prentenkabinet Jo Timmermans- te mogen ontvangen.’Kuijer noemde het boek ‘..een substantiële aanvulling op de geschiedschrijving van de stad die voorheen de buitengebieden onderbelicht lieten.’
Dat buitengebied krijgt steeds meer aandacht en het antwoord van de Rijksoverheid op staatkundig, militair en waterstaatkundig gebied wordt in dit werk openbaar gemaakt, aldus de oud –stadsarchivaris die het cartografische rijk is geïllustreerde werk als een nieuwe trofee aan het indrukwekkend oeuvre van uitgeverij Heinen kwalificeerde.
Het boek is een uitvloeisel van de studie van waterbouwkundige Bram Steketee en historicus Hans Willems die hun opdracht voorlegde aan ir. Ad van Drunen. De bouwhistoricus ziet meestal graag dat dergelijke studies in boekvorm worden uitgegeven omdat er fantastische uitgaven uit voortkomen. Dankzij de medewerking van Gemeente en BAM en de nodige sponsors, zoals ABC en het Prentenkabinet, is dat gelukt.  

*De titel ‘Verboden Kringen’ slaat op die gebieden die door de vestingstatus van de stad voor de toenmalige [tot 1885] stadsontwikkeling tot verboden gebieden waren verklaard. Vandaar de ondertitel:’Vrije schootsvelden en inundaties’.

Boven: Detailkaart van Hedel met de weg naar Zaltbommel.
Hieronder: Voorstel uitleg vesting aan Westelijke zijde [Boschveld].
foto's © gerard monté, 30 juli 2004.
 
Fort Isabel [l]
De kaarten komen van het Verbaal Archief in Den Haag die dergelijke kwetsbare kaarten met nogal fletse detaillering en belijning zelden uitleent.-
Onder: De presentatie in het Prentenkabinet werd geopend door gastheer Jo Timmermans [r] die- vanwege de warmte-een kort welkomstwoord hield. 
Timmermans [r] kondigde de eerste spreker Ad van Drunen aan [l], die het belang van dit onderzoek onderstreepte.

foto's © gerard monté, 24 juli 2004. 
 


Van Drunen sprak over de verkoopbaarheid van het boek. Van Drunen:'Met zo'n titel Verboden Kringen' wil iedereen dat hebben.'..Voor hem- en Van Drunen bedoelde de BAM en de gemeente- was de studie een aanwinst want de gemeente was-na fotografische vastlegging- met honderden kaarten verrijkt. 
Zelf was Van Drunen 25 jaar geleden, onder supervisie van de stadsarchivaris Kuijer, ook met onderzoek begonnen en hij wist wat voor monnikenwerk dat was. Dankzij Kuijer gingen de deuren op vele plaatsen voor ons open.
Voor de gemeente betekent een dergelijk werk [onderzoek] een goede binnenkomer bij vele andere instanties als het om bijv. een project als de vestingwerken gaat.

-Rechts boven: Aan de oud-stadsarchivaris drs .P .Kuijer die in januari 2005 zijn honderdste verjaardag hoopt te vieren, werd het eerste exemplaar aangeboden.
-Boven:Ook diens dochter- Ineke Kuijer- werd in de bloemenhulde betrokken.

-Rechts: Groepsfoto genomen bij gelegenheid van deze boekpresentatie met [vlnr.] Ton Meulman van Boekhandel/Uitgeverij Heinen, Jo Timmermans directeur Prentenkabinet, auteur Bram Steketee, drs. P. Kuijer , Jos van der Ven van de stichting ABC [mede-initiatiefnemer van de uitgave en sponsor] en auteur Hans Willems.

 
De twee auteurs Hans Willems [m] en Bram Steketee [l.] naast Jo Timmermans [r].
foto's © gerard monté, 30 juli 2004.
drs. P. Kuijer met vlnr. met oud -rijksachivaris Louis Pirenne [r

Rob van de Laar [l] van het Stadsarchief, die speciaal werd genoemd is de serie van personen die door hun inzet en steun betrokken zijn bij Bossche uitgaven.

Toelichting op 'Verboden kringen'
Zie ook pagina vestingwerken met daarin een uitleg over het aspect 'Verboden Kringen' en de consequenties van dit verbod op onder meer de stadsuitleg én de bouw van een station én de aanleg van een spoorwegnet. Den Bosch is bijv. pas verlaat aangesloten op het landelijk spoorwegnet. Wat betreft dat aspect kwam Den Bosch er bekaaid af.


Terug naar boven