In 't Wilt Vercken keert terug als cafénaam

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-02-2007 | Gewijzigd op: 21-07-2010
Actualiteit en het verleden van café Limburgia, ook wel Wilt Varken geheten, tegenwoordig Café Konincks.
Ook het 'Limburgs Bier' met de bierleveranties van rond 1900 komen aan bod.

Inhoud:
De naam 'In het Wilt Varken' keert terug 15 februari 2007
Historie: In ' t Wilt Varken
Terras voor café Konincks  7 juli 2004
Terrassen ongelijkheid  22 juni 2004. 
Opening Stadscafé Konincks   12 oktober 2001
In 't Wilt Varken maakt plaats voor Wild Boar [Irish Inn] 19 september 2000
Limburgs bier

Uitgebreide historische geschiedenis
hoekpand Achter 't Stadhuis/Achter 't Wiolt Varken: de site van www.henkbruggeman.nl
-----------------------------
Naam In 't Wilt Vercken keert terug , 15 februari 2007.
Na het Wolvenest [even] keert ook de naam In 't Wilt Vercken - voor lang -terug. Jan Houët en Mia van de Kley hebben het café op de hoek Achter 't Verguld Harnas/Wolvenhoek/Achter het Stadhuis overgenomen. In de Kruiskamp leidden zij al café Saturnus dat wordt verkocht. Houët en partner gaan de ouwe sfeer terugbrengen in het stamcafé van senioren, politici en andere Bosschenaren.
Dick Konincks en Angela Fleuren hebben 4 jaar  't Vercken geëxploiteerd onder de naam Stadscafé Konincks. 

Het café In 't Wilt Varken in carnavalssfeer

foto © paul kriele, 15 februari 2007.


Terras voor Konincks  7 juli 2004
Stadscafé Konincks gaat binnekort aan de zijde Achter het Stadhuis een terras inrichten. 

foto © gerard monté, 8 juli 2004.

Na veel vijven en zessen is aan Dik en Angela Konincks-Fleuren van Stadscafé Konincks gelegen op de hoek Achter het Stadhuis/Wolvenkoek een terrasvergunning verleend. Dankzij de recente herinrichting is zo’n terras nu mogelijk, aldus B&W in haar toelichting. 

Terrassenongelijkheid 22 juni 2004. 
Dick Konincks van het gelijknamige Stadscafé [vroeger: Limburgia en recent nog ’t Wild Varken], die al een jaar door de gemeente aan het lijntje wordt gehouden of ie nu wel of niet 4-5 tafels met stoelen aan Achter het Stadhuis mag plaatsen. Daar is na de herinrichting plaats voor. Ook de ambiance zou zich er toe lenen, aldus Dick. Via allerlei afdelingen en procedures wordt er door steeds wisselende ambtenaren bezwaren geopperd. Eerst van de overburen, toen van de afdeling Openbare Ruimte, daarop van afdeling Verkeer en laatstelijk…….
Het laatste argument is de ENFB. Na de herinrichting heeft de gemeente Achter het Stadhuis tot wandelgebied verklaard. Fietsers mogen er niet overheen en moeten omrijden via de Waterstraat. Daar heeft de ENFB bezwaar tegen gemaakt. Met deze procedure neemt de gemeente Konincks opnieuw op sleeptouw. De gemeente erkent -bij monde van woordvboerder André Bongers dat het wat lang heeft geduurd.

Nog meer terrassen
Inmiddels blijkt dat er voor het Vlaams café/restaurant Het Groot Genoegen aan Achter het Stadhuis een terrasvergunning is aaagevraagd De beslissing moet nog vallen. Café Welvaart aan de Wolvenhoek heeft dat niet gedaan..

Café In 't Wilt Varken nog vóór de verbouwing tot Irish Pub.
Tegenwoordig in exploitatie bij het echtpaar Konincks- Fleuren.
foto's  © gerard monté, 2004. 

Opening Stadscafé Konincks 12 oktober 2001.
Dickie Konincks gaat per 8 november met zijn vriendin A.Fleuren café In 't Wilt Varken voortzetten onder de naam 'Stadscafé Konincks'. Konincks werkte al elf jaar bij Hart van Brabant. Dickie beoogt een bruin café voor Jan en Alleman, aldus de eigenaar van het pand Willy Robben [Horesca]. Konincks biedt wat kleine hapjes maar geen echte kaart
Wisselend beheer [Nieuwsbrief Bastion Oranje, 18 september 2001]
'The Wild Boar' aan Achter het Stadhuis 36 stopt E. van Hoesel die in Helmond met zijn Ierse vriendin al een Irish Pub had beëindigt de exploitatie van The Irish Inn. Het café was de laatste tijd meer dicht dan open.
De vraag is of er behoefte was aan een Irish Pub. Café In 't Wilt Varken werd door zijn sfeer druk bezocht door cafégangers van uiteenlopende pluimage.

Sluiting Café In 't Wilt Varken
Nieuwe beheerder voor 't Wilt Varken: Het BD berichtte [31-10-2000] dat het café is gekocht door H. Strik. Deze verhuurt het op zijn beurt aan de horecagroothandel W. Robben. Robben gaat het café niet zelf exploiteren maar zoekt een bedrijfsleider. Inmiddels heeft de Bosschenaar Eugène van Hoesel met zijn Ierse partner het café als Irish Inn voortgezet. In Helmond hadden zij een gelijksoortig café.

De naam In 't Wilt Varken verdwijnt

foto © gerard monté, 2004.


Knoop voor Wilt Varken doorgehakt 19  september 2000.
Jan en Mien van Aarsel-Kivits hebben de knoop doorgehakt. Hoewel volgens hen officieel nog niks is gebeurd, besloten zij te stoppen met hun dertigjarige café In ‘t Wilt Varken op de Wolvenhoek. Ze gaan ook het pand verlaten.
Mien nam op 8-9-1971 de exploitatie over van haar oom Kivits. Jo Brouwer was 'Limburgia', zoals het oorspronkelijk heette, begonnen.
Bijna twee jaar heeft het echtpaar erover gedaan nadat zij besloten te stoppen om ook echt tot verkoop over te gaan. Voor Jan was het duidelijk, maar Mien was bang in een groot gat te vallen.
Rond het café bestaan allerlei plannen om het beleggen financieel aantrekkelijker te maken. Van het openbreken van de pui en het inrichten van een terras- daarmee inspelend op de toekomstige wandelstraat aan Achter het Stadhuis-tot het verbouwen van de bovenverdieping tot twee appartementen. ‘Dat laten we aan onze opvolgers over’, aldus Mien.
Het Brabants Dagblad kondigde vandaag de verkoop aan van het historische hoekpand aan de compagnons Henk Strick en Rolf Gimbrère. De verkoopprijs wordt geschat op globaal anderhalf miljoen gulden.
Nieuwsbrief [25 maart 2000]: Het werd in 1999 beslist, Jan & Mien van Aarsel-Kivits houden het voor gezien. Ze stoppen met hun café op de hoek Achter het Stadhuis/Achter 't Wilt Vercken. De straat is genoemd naar het hoekpand. Dat staat nu te koop. Er hebben zich genoeg kandidaten aangemeld, maar de knoop is nog niet doorgehakt. Dat zal nog voor de zomer gebeuren, zegt Mien.

Eerst was er sprake van dat hun dochter het bedrijf zou voortzetten. Maar die koos er uiteindelijk toch voor om met haar vriend naar zijn zuidelijk gelegen geboorteland terug te gaan.
Met tranen in hun ogen vertellen Jan & Mien hun verhaal: 'Het is na bijna dertig jaar dat wij er mee ophouden. Ik heb het bruin café Limburgia op 8 september 1971 overgenomen van mijn oom Kivits, die het weer had voortgezet van Jo Brouwer. Het heette toen nog Limburgia.' De overname viel precies een week vóór de kermis van september 1971.
Al eeuwen staat het als horecagelegenheid. 'De naam Wilt Vercken kwam al voor in 1433,' aldus herbergier Jan van Aarsel.' Die naam is afgeleid van het naburige steegje.' Jan zegt te stoppen vanwege de leeftijd en omdat de kinderen het niet willen voortzetten. Die historische naam heeft hij in 1976 weer ingevoerd.

Met toeters en bellen en een weemoedig klinkend lied werd met carnaval al afscheid genomen. Peer van den Muggenheuvel hield een toespraak en Piep & Blaoslust en Ad Fundum zongen en bliezen een toepasselijk lied op de wijze 'Bedankt lieve ouders..'. Bedankt lieve...Jan & Mien voor de vele jaren zong het trouwe publiek uit volle borst op carnavalsmaandag 6-3-2000 mee. Bij dit afscheid stonden Jan & Mien en met hen het trouwe publiek, stond tot schreiens toe bewogen.

Limburgs Bier
De naam Limburgia kwam van de gebroeders Rutten, een Maastrichtse brouwer die het bier- met de naam De Zwarte Ruiter- vanaf 1894 leverde aan Zuid-Nederlandse cafés. In Tilburg en Breda staan/stonden ook cafés bekend met de naam Limburgia. Op het pand Vughterstraat 119 naast meubelzaak Dekkers, zit onder het balkon nog de gevelsteen ingemetseld van daarop de tekst die verwijst naar De Zwarte Ruiter.
 foto's gerard monté 6 mei 2000. Links het pand Vughterstraat 119, gelegen naast Dekkers Meubeltoonzalen, en rechts de gevelsteen die onder het balkon is ingemetseld. Daarop staat: Bestelkantoor der Ruttens Bierbrouwer De Zwarte Ruiter Maastricht. Het verwijst naar de functie van het pand als dependance van de Maastrichtse bierbrouwer Ruttens, die omstreeks 1900 in Brabant en Limburg aan café's bier leverde. In Den Bosch herinnert Limburgia, tegenwoordig 't Wilt Vercken, aan die naam.
 

Behalve café ' In ' t Wilt Varken' en het hier boven vermelde pand Vughterstraat 119 was er ook nog een ' Maastrichts Bierhuis' op het kanaal nr, 286, zo meldt DE NOORDBRABANTER op 3 september 1902. 
[met dank aan Henk Bruggeman]
------------------------------------------
Voor velen was 'In 't Wilt Vercken' een ontmoetingsplaats, een praatcafé of de lokatie die door partij of soos als trefpunt werd gebruikt. De oudsten onder hen is =De Wilde Verckens= een in 1945 opgerichte biljartclub. Deze oudjes spreken nog steeds over Limburgia, afgeleid van de naam die het café vóór 1971 had.
Het café kwam in 2005 in het nieuws toen de penningmeester van een wekelijkse bij elkaar komende vriendenclub er met de verenigingskas van door was gegaan.

Terug naar boven