Uitstel sluiting café 't Wilt Vercken door proces

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2010 | Gewijzigd op: 22-12-2010
Voor de uitbaters van Café ’t Wilt Vercken, Jan Houet en Miria van der Kley stijgt het water naar de lippen. Ze hebben een beroerd jaar achter de rug. De omzet valt enorm tegen terwijl verhuurder Willy Robben [Horeca Invest Brabant] hen bij het aangaan van het huurcontract erg positieve cijfers heeft voorgespiegeld. Daarnaast hebben Jan en Mia - in overleg met de verhuurder - allerlei kosten gemaakt aan onder meer het interieur, waar noch de eigenaars noch de verhuurder zich druk om maken.

Processen rond 't Wilt Vercken: moet het café sluiten, of trekken de eigenaars aan het kortste eind?

foto © paul kriele, 17 december 2010.

Plots komt voor de horecalui de grote teleurstelling: Willy Robben, directeur van Horeca Invest Brabant, heeft hen per 1 januari 2011 de huur opgezegd vanwege achterstallige huurbetalingen. Ontruiming hangt Houet boven het hoofd. Maar dat vinden de Bossche uitbaters onterecht, want ze zijn door Robben '..gedwaald bij het aangaan van de overeenkomst,' zoals hun advocaat Remco Wortel het formeel zegt. Het komt er op neer dat het horecapaar in 2007 met mooie cijfers werd overgehaald de zaak 't Wilt Vercken te beginnen.
Terzijde geeft advocaat Remco Wortel nog twee argumenten aan die het paar tegen zit: een huur hoort naar rato van de omzet hoort te worden berekend én... er hangt ook een achterstallig onderhoud rond het pand. Dat is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar, maar het gaat om een aspect dat niet echt helpt een mooie zaak op te bouwen. Deze punten bij elkaar opgeteld, concludeert advocaat Wortel, zouden Jan en Mia nooit met 't Wilt Vercken zijn gestart onder de voorwaarden die er nu liggen. 
Van de kant van Horeca Invest Brabant werd eind 2009 de huur opgezegd, maar niet door de huurders geaccepteerd. Daarmee begon een juridisch gevecht.

Het voor maandag 20 december 2010 aangekondigde kort geding zal nog wel loslopen, want er loopt ook nog de bodemprocedure waarin Robben onder meer ontbinding van de huurovereenkomst vordert en de ontruiming van de zaak. Daartegenover staat de vordering in reconventie van Houet en Van der Kley omtrent  een verlaging van de huursom en een schadevergoeding.
Het wachten is- na een eerste zitting- op de uitspraak van de rechter, die Wortel pas medio januari 2011verwacht.

Maar nog vreemder is het dat verhuurder Willy Robben van Horeca Invest Brabant  bij een andere rechter hetzelfde vordert. Die rechter zal zijn collega van de bodemprocedure zeker niet voor de voeten lopen. 
 
Willy Robben heeft intussen ook bij de eigenaars van het pand Achter het Stadhuis 26/ hoek Achter het Verguld Harnas, John Groenewoud en Ronald Hermans, voor zichzelf de huur opgezegd. John Groenewoud zou al afspraken hebben gemaakt met een nieuwe huurder, een kledingzaak…, terwijl Robben niet eens klaar is met de lopende huurcontracten.
Kortom: ook al zitten Jan Houet en Maria van der Kley in de misère, café ’t Wilt Vercken blijft voorlopig nog open, maar het zit wel in een reeks processen ingeklemd.

Voor de eigenaars staat in deze juridische kwestie één belang voorop: het horecapand zo gauw mogelijk opleveren, maar daar zitten nog twee rechters tussen.


Terug naar boven