Historie en markante punten van Bokhoven

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-10-2006 | Gewijzigd op: 12-04-2021
berichten:
Bouwplannen ter discussie okotber 2006
Bokhoven bokst tegen ’t Bossche 26 maart 2006. 
Bedevaart H.Cornelius 3 september 2006
Historie
-------------------
Bouwplannen ter dicussie oktober 2006
De gemeeneraad heeft -tegen de zin van het College van B&W -dinsdag 3 oktober 2006 besloten toch enkele bouwplannen in de kom van Bokhoven mogelijk te maken. Het College had nagenoeg alle bouwplannen afgewezen met uitzondering van die plannen die volgens op grond van het betsemmingsplan van 1982 waren beschreven. De afwijzing heeft als achterliggend argument dat met de nieuwbouw de afwisselende en historische structuur van het dorp wordt aangetast. Door geen goedkeuring aan de bouwplannen te geven blijft het openhouden van de zichtlijnen gehandhaafd. 
Voor B&W geldt dat alle aanvragers met eenzelfde argument beantwoord dienden te worden. De meeste fracties echter namen een wat flexibeler standpunt in. 
Het bouwplan van pastoor X. Van der Spank aan de Graaf Engelbertstraat en de bouwplannen aan het Snoeckepad blijven hierdoor overeind staan. De fracties van CDA, VVD, SP, Bosch Belang en Rosmalens Belang vwaren voorstanders voor de plannen. 
Maar de indieners van een bouwplan aan de Engelbertsttaat en Sint Corneliusweg kregen nul op hun request.
 
 Het kerkje van Bokhoven, waarvan 
de historie terug gaat tot circa 1530.


foto © gerard monté, 20 juni 2004.

Bokhoven bokst tegen ’t Bossche  26 maart 2006.
Tegen de verstedelijking van Den Bosch moet het landelijke dorp Bokhoven stand zien te houden. Hoewel conserveren wenselijk is, stelt het nieuwe bestemmingsplan, dat zich baseert op het uit 1982 daterende bestemmingsplan ‘Kom Bokhoven’, op 12 locaties bouwmogelijkheden. Die liggen bij de ‘nederzetting’ aan de Dieze, ter hoogte van de sluis en enkele aan de Groensteeg, het verlengde Snoeckepad en aan de Oppershof.
Wat eigenlijk een gevecht tegen de opdringerige stad is, wordt in de doelstelling van dat plan verwoord met: ‘…een flexibel en adequaat ruimtelijke ordeningsinstrumentarium bieden’. ..Dat plan voorziet ook in een toenemende –‘kleinschalige’- dagrecreatie. Dat is een logisch gevolg van de verstedelijking. Zo zijn er voor dagrecreanten, zoals fietsers en wandelaars, bijv. een beelden-, heem – en/of speeltuin voorzien. 
 
Het kapelletje bij het kasteel foto's © gerard monté, 20 juni 2004.

Bedevaart H.Cornelius  3 september 2006 
Traditiegetrouw trekken honderden pelgrims in september naar Bokhoven. Op 16 september is de feestdag/gedenkdag van de H. Cornelius. die tussen 251 en 253 paus was in de tijd van de christenvervolgingen door de Romeinen. In die strijd vluchtte hij, kwam om en werd later tot martelaar verklaard. 
Toen in 1839 de Witheer van Roosmalen een relikwie wist te bemachtigen van Cornelius begon de aanbidding van deze paus in - ondermeer - het kerkje van Bokhoven. 
Ouderen weten over die bedevaarttochten nog erg boeiend te vertellen en er zijn ook tal van foto's van deze tradtitie bekend. Cornelius wordt nog op een tiental plaatsen meer aanbeden.
 
Sedert zondag 3 september 2006 is Kees van den Oord aangesteld tot processiemeester. Die functie behoort ook tot de traditie van de Bokhovense bedevaart. Close-up van de 'Cornelisketting', die afkomstig is uit de St. Pieterskerk in 's-Hertogenbosch en naar Cornelius in Bokhoven kwam. 

 foto's © gerard monté, 3 september 2006
 
Boven: het beeld in het kerkje van Bokhoven van de H.Cornelius. Rechts: Het kerkinterieur van Bokhoven met Mariabeeld [r.] en orgel [m]. 


foto's © gerard monté, 3 september 2006.


 
De eerste zondag van september [11.00 uur], waarop de traditie van de bedevaart naar Bokhoven begint. Pastoor X. van der Spank, die de eucharistievierng leidt in een overvolle kerk [r], waar Van der Spank na afloop nog even met de kerkgangers praat.  foto's © gerard monté, 3 september 2006.
 


Op deze eerste zondag 3 september 2006 verzorgde het Landelinuskoor uit Empel de liturgische gezangen. Dan komen nog Johannes Geboorte [Vlijmen] op 10, Koor van het Groot Ziekengasthuis Den Bosch op 17 en het dameskoor Bokhoven op 24 september 2006.
-------------------------
Historie van Bokhoven: vastgelegd in 'Bijzonder Bokhoven '
Zondag 20 juni 2004 werd in het Bokhovense kerkje het boek gepresenteerd over de historie van Bokhoven. De eerste uitgaven- van ondermeer John Damen- waren uitverkocht. Het kerkbestuur had aan Kees van Oord –vanwege voorgaande goede ervaringen - om een nieuwe historische uitgave over het kerkje gevraagd.
Pastor Xavier van der Spank herinnerde aan de geschiedenis van Bokhoven dat als Luikse enclave lang ingeklemd lag tussen Gelre, Holland en Brabant. Het dorpje zou meer op de kaart gezet moeten worden. Zelfs de Bossche gemeentegids noemt niet eens Bokhoven..
Engelen rukt op via de Haverlij. Zelfs de chauffeur die de boekjes moest bezorgen dwaalde een uur rond voordat hij Bokhoven vond, zo weinig is Bokhoven bekend.  
Twee goed van de tongriem gesneden sprekers bij de presentatie van het boekje 'Bijzonder Bokhoven'. Links pastoor Xavier van der Spank die een aandeel had in de eindredactie en rechts burgemeester Rombouts. De burgemeester erkende bij de ontvangst van het 'eerste exemplaar', dat ie te weinig voor Bokhoven doet.
foto's © gerard monté, 20 juni 2004.

Van der Spank: De mensen denken als het over Bokhoven gaat alleen aan het kerkje maar er is meer zoals de restanten van het kasteel.  
’s Morgens, zo vervolgde Van der Spank, als ik over de dijk naar buiten kijk neem ik soms 100 auto's per uur waar. Zomers gaat er een processie van motoren over de dijk.. en vaak lig ik tot 3 uur 's nachts wakker van de herrie die ons over de Maas vanuit Ammerzoden bereikt. Voor de pastoor was dat reden om voor Bokhoven als stiltegebied te pleiten.  
 
Aan de positie van Bokhoven werd vaak getrokken en het territorium werd vaak betwist: Gelre en Holland trachtten het meermalen te veroveren/Heusden leek het te claimen/Den Bosch schenkt er te weinig aandacht aan... Kortom Bokhoven ligt ingeklemd tussen de politiek, de rivieren en -in het verleden -enkele Staten en steden.
Links de open lucht kerk.

foto's © gerard montée. 20 juni 2004.

 Op de ondergeschikte positie van Bokhoven zinspeelde ook Kees van den Oord die registreerde dat de heemkundekring Onsenoort [Heusden] Bokhoven al tot haar territorium rekent…

Van den Oord blikte honderd jaar terug toen voor het eerst water door de Bergsche Maas stroomde. Hij wees op het praalgraf en de bijzondere natuur, het hoofdstuk dat Rob Gruben voor zijn rekening nam. 
Van den Oord onderscheidde in Bokhoven drie inwonersgroepen: de boeren uit Haarsteeg, de autochtone en de allochtone Bokhovenaren, ofwel de nieuwkomers.. Vooral voor die laatste groep was dit boekje geschreven. '

Burgemeester Rombouts, die zich goed gehumeurd toonde, ontving het eerste exemplaar. Daarna ontvingen ook de bewoners van het kasteel en de directeur van de Rabobank een exemplaar van ‘Bijzonder Bokhoven’.
In zijn toespraak reageerde de burgemeester alert op de voorgaande sprekers. Voor die toespraak koos Rombouts niet de lessenaar waar daarvoor de sprekers plaats hadden genomen, maar nam hij die aan de andere kant van het altaar. Daarmee zinspeelde hij op de kritiek die hij kort ervoor had ontvangen over zijn afhoudende opstelling jegens Bokhoven. Maar Rombouts beloofde daar wat aan te gaan doen.

In de richting van Van der Spank bekritiseerde Rombouts op een speelse manier diens houding, alsof de pastoor de burgemeester van het dorpje was. Het dorp mocht blij zijn met iemand die zelfs een goeie nachtburgemeester zou zijn omdat ie tot half drie wakker lag om op de herrie van Ammerzoden te letten, aldus Rombouts in zijn korte sketch.
 
   
Twee medewerkers links dr.Kees van den Oord, redactie- en eindredactielid en rechts Hans vd Ven die de fotografie van Bijzonder Bokhoven verzorgde.  foto's © gerard monté, 20 juni 2004

Aan 'Bijzonder Bokhoven', waarvan Jacques Biemans de fotoredactie deed, en Hans vd Ven de opmaak verzorgde, werkten als redateuren mee: Hans van den Eeden, Bertie Geerts, Rob Gruben, Anton van der Lee, Kees van den Oord en Bert van Opzeeland.  

Kerkje met Praalgraf
 
Boven links: het kerkje van Bokoven met de H. Cornelus als patroonheilige.
Boven: deel van het praalgraf en links de gedenksteen bij het grafmonument waarin de tekst voorkomt Haveley [2e woord in de 7e regel van boven
]. 

foto's © gerard monté, 20 juni 2004.

Praalgraf
Het graf is van  graaf Engelbert en gravin  Helena [1648-1652]. Niet hun lichamen, maar wel het hart  van Helena ligt in Bokhoven begraven.  Het eigenlijke graf van Engelbert en Helena bevindt zich in A ntwerpen.
 
Het praalgraf van de eerste graaf en gravin van Bokhoven Engelbert van Immerseel en Helena Montmorency.

foto © gerard monté, 20 juni 2004.

Kasteel

Het kasteel en omgeving: restanten van het kasteel en de muur er langs met voormalige kasteelgracht en kapelletje.De poort die toegang geeft tot het kasteel en momenteel [sept. 2004] in restauratie is. 

foto's © gerard monté, 20 juni 2004.

Dorpsgezichten
 
Op de plek waar ooit het Bokhovens kasteel stond, wordt nu ingenomen door een huis gebouwd in de stijl van de Bossche School... . 
Rechts: een typische Brabanste langgevelboerderij.
Boven rechts:  boerderijtje langs de dijk.


foto's © gerard monté, 20 juni 2004. 

Boven links: het Driekoningenplein en links Boerderijwoning nabij dorpsplein. Boven rechts boerderijwoning nabij dorpsplein.
Boven rechts en links: Het eind jaren negentig gebouwd woonhuis op het Driekoningenplein: Markante bouw langs een historische dijk...
.
foto's © gerard monté, 20 juni 2004.
 
Mariakapelletje aan de Heusdense kant. Vergezicht over de Maas naar kasteel Ammerzoden.
Rechts zicht op de Hedelse brug.


foto's © gerard monté, 20 juni 2004.


 

Terug naar boven