Bruggeman laat zijn werk op familiesite na

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2009 | Gewijzigd op: 10-05-2009
Bruggeman frequenteerde niet alleen de archieven, de amateur-historicus kwam ook graag en vaak in de Bossche musea, zoals hier in het Noordbrabants Museum bij de expositie 'Broedertwist' over de tegenstellingen tussen Vlaanderen en Holland in de negentiende eeuw.

foto © grerard monté 27 september 2005.

Maandag 6 april 2009 hebben -naast een grote schare aan familieleden- tientallen vrienden en relaties in de St.Jan met een uitvaartdienst, gecelebreerd door plebaan Gertjan van Rossum, afscheid genomen van een beminnelijke vader, opa en vriend. De met boeketten belegde baar werd de kerk binnengedragen door de vier schoonzoons Jaap, Piet, Hans en Paul, want het echtpaar Henk Bruggeman-Mieke de Jong kreeg [alleen maar] 4 dochters, 'de  jongens kwamen later vanzelf..', staat op het bidprentje te lezen.
De achtjarige Malou las erg spontaan en duidelijk vertolkend een gedicht voor over een lieve opa van wie zij het onbegrijpelijk vind, dat ie ziek werd en uit haar leven is verdwenen.
Ook de andere kinderen en kleinkinderen hadden met een gebed of lezing een aandeel in deze afscheidsdienst.
Aan het begin daarvan werd door Axel, Kiki, Rik, Eeefje, Jorg en Daan, door elk een kaars aangestoken, als teken van het Paaslicht, de wedergeboorte van Christus.
Henk Bruggeman werd in de dienst omschreven als een bescheiden, lieve man die altijd voor anderen bezig was en Gods liefde overbracht aan al degenen die hij ontmoette.
De uitvaartmis werd na het 'In Paradisum' afgesloten met het zingen van het lied van de Zoete Moeder, om wie Bruggeman zoveel gaf en wier kapel hij voor een schietgebedje erg vaak heeft bezocht.

Bundel Rückertbrug
In de laatste maanden was Bruggeman, van wie al 60 bundels over de stad waren verschenen, bezig met een van zijn lievelingsobjecten, de Rückertbrug, waar hij zijn leven lang dichtbij heeft gewoond.
Dochter Mariët en kleinzoon Robin hebben dit werk afgemaakt. 
Bruggeman mocht enkele dagen voor zijn dood het eindresultaat nog aanschouwen.   Zie ook de site van Bruggeman

Bericht van 3 april 2009:
Woensdag 1 april 2009 is Henk Bruggeman op 81-jarige leeftijd overleden. Bruggeman was de zoon van de Bossche woninginrichter Karel Bruggeman, die zijn atelier had aan de Pelssingel aanvankelijk op 64 en later op 21.
Door een vroegtijdig overlijden van vader Karel kwam diens zoon Henk al jong in de zaak.
Over dat ‘uitstervende vak van woninginrichter en stoffeerder’, dat Bruggeman vanaf zijn vijftiende met de nodige accuratesse uitoefende, zoals stoelen bekleden [ook van het stadhuis], gobelins herstellen en tapijt leggen, kon hij breedvoerig vertellen.

Na zijn pensioen is- mede door een stimulans van zijn kleinkinderen ‘opa Bruggeman’ veel gaan publiceren over de meest uiteenlopende Bossche onderwerpen en specifiek over het paardenspul, de kermis en het circus waarop hij al als kind verzot raakte.
Ook vele stedelijke aspecten trokken bij zijn dagenlange studies in de archieven zijn aandacht. Helaas kreeg de bescheiden en aimabele ambachtsman bij zijn latere studies en publicaties niet altijd de waardering die hem voor zijn grote inzet toekwam.
De laatste twee jaar leed Henk Bruggeman aan een ongeneeslijke spierziekte.

Voor Henk Bruggeman vindt op maandag 6 april 2009 [10.30 uur] een uitvaartdienst plaats in de St. Jan van waaruit aansluitend de begrafenis volgt op de Begraafplaats Orthen.Terug naar boven