Postume uitgave 'Bruggemans Rückertbrug'

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2009 | Gewijzigd op: 10-05-2009
Veertien dagen na zijn dood is, dankzij de [klein-] kinderen Bruggeman, de bundel over de Rückertbrug verschenen.
Niet in historisch opzicht speelde de toen nieuwe brug**, die de Muntel met de binnenstad verbindt een rol, voor de op 5 september 1927 geboren Henkie Bruggeman vormde met name de plek onder de brug een veel interessanter speelveld.

De Rückertbrug ging op 14 maart 1921, in aanwezigheid van de Minister van Arbeid mr. P. J. M. Aalberse en burgemeester Frans van Lanschot, officieel open. 
88 jaar later, per 29 april 2009 , gaat de brug 'even van zijn plek' voor een renovatiebeurt
.

foto © paul kriele, 9 februari 2009.

Het werk is in Bruggemans stijl en opzet samengesteld en gelardeerd met veel illustraties [prentbriefkaarten en oude foto's], De van oorsprong stoffeerder en woninginrichter, die ruim 60 van dergelijke bundels samenstelde, heeft dit keer zijn hobby die na zijn pensioen ontstond, niet kunnen afmaken. *
'Omdat ik ontelbare keren over de brug gelopen heb en er zelfs nu dichterbij woon dan ooit, wil ik graag iets over de bouwgeschiedenis schrijven en ook mijn herinneringen er aan doorgeven,' aldus Bruggeman.
De amateur-historicus rekent af met het veel vermelde feit dan de toenmalige directeur van Gemeente Werken, ir. J. H. E. Rückter de ontwerper is geweest van de brug, die de nieuw aangelegde wijk de Muntel moest ontsluiten. Het blijkt diens onderdirecteur te zijn geweest: J. D. Meijsing. Maar de in 1918 overleden Rückert, die de wijk had ontworpen, kreeg door de naamgeving aan de brug wel alle eer. Diens plan was overigens weer een variant van het vóór de Eerste Wereldoorlog door Kersemaekers bedacht 'Muntelplan'. Rückert werd in 1918 opgevolgd door J. A. M. Perey.

Bruggeman vervolgt zijn herinneringen: 'Daaronder werd door de buurtjongens gestijfeld. Dat onbekend geworden spelletje is het gooien met platte kiezelsteentjes over het water van de Aa. Maar ook het kale veld langszij de Pelssingel, waar na de oorlog de witte 'noodwoninkjes' kwamen te staan, werd in de vakanties omgedoopt tot een, op oude bezemstelen rustend,  tentenkamp dat met gordijnstoffen en tafelkleden was opgebouwd.

Behalve de brug komen ook de achtergronden van de wijkaanleg, de trambaam de zwemkom in de Aa, [Theodoor] Van Berckel, wiens naam aan de hoofdas werd gegeven en de grondtransacties rondom de Kasterenwal,Gervenstraat en Vliertstraat in beeld. 
Aan spelen en spelletjes is een apart hoofdstuk gewijd. Bruggeman schrijft tot slot:
'We doen nog één potje en dan gaan we naar huis, want morgen is het weer vroeg dag.... '.

Noten:
*De op 5 september 1927 geboren Henk Bruggeman overleed  op 1april  2009 en werd op 6 april 2009 vanuit de St.Jan op 'Orthen' begraven.
**Kosten van de door Aannemingsmaatschappij 'Den Bosch' gebouwde brug [aanbesteding 21 juni 1920] bedroeg  Hfl. 82.390 exklusief het aanbrengen van een wegdek..

Terug naar boven