Jubilerende amateur-historicus Bruggeman gehuldigd

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-09-2007 | Gewijzigd op: 27-09-2011
Vanmorgen -woensdag 5 september 2007- werd op zijn 80ste verjaardag de amateur-historicus Bruggeman in het Stadsarchief gehuldigd. In dit voor de Bosschenaar bijna dagelijkse werkdomein, waar hij ter voorbereiding van een van zijn tientallen publicaties, documenten raadpleegde, stond koffie en taart klaar. Dat deel van de feestelijke morgen was door de kinderen verzorgd en de expo, over zijn uitgaven en een deel over de woninginrichting, was een cadeau van het Stadsarchief, aldus de p.r.- medewerker Jac Biemans.

De pers was er alom aanwezig, de belangstelling voor de toch al bescheiden schrijver was hem soms wat te veel, maar intussen genoot hij er glunderend van. 

-Links boven: De pers, Omroep Brabant, Stadsblad, Boschtion, Brabants Dagblad [redacteur Kaspar Paping] en fotograaf Sandra Peerenboom] en fotograaf Henk van Esch, waren aanwezig om de huldiging van Henk Bruggeman vast te leggen.
-Boven: Verbaasd en nog onwetend, komt het echtpaar Henk Bruggeman-Mieke de Jong met kinderen en kleinzoon van de koffietafel op de expositie in het Stadsarchief afgelopen. 
-Links: Ad van Drunen [BAM] feliciteert, met een boek 'Van Straat tot stroom', de jubilaris


foto's © paul kriele, 5 september 2007.
 

 Bruggeman,die van geen ophouden wil weten, begon, in het vooruitzicht van zijn pensioen, met deze hobby op verzoek van zijn [klein] –kinderen die meer over de stad wilde weten. De onderwerpen zijn dan ook heel breed van aard en onuitputtelijk.
Het vak van woninginrichter en restaurateur [gobelins en meubilair], heeft de Bosschenaar tot zijn pensioen vanuit de Gheert van Wouwstraat, resp. de Pelssingel beoefend.

foto's © paul kriele, 5 september 2007.
 
Het echtpaar Bruggeman-de Jong bekijkt met een glimlach het materiaal van de tachtigjarige als schrijver en als woninginrichter. Op de achtergrond de dochters Jacqueline, Mariëtte Thérèse en Marleen.
Boven: Archiefmedewerker [p.r. en educatie] Jac Biemans [l] krijgt van Bruggeman enige toelichting. Op de achtergrond kleinzoon Robin vanTiel die als ict-er opa helpt met de opmaak en met het editten in Word
.


Robin, die momenteel bedrijfsmanagement studeert aan de Fontys-hogeschool [Eindhoven], heeft een website over opa Henk Bruggeman ingericht, waarop al diverse publicaties zijn te downloaden: bruggeman
De expositie is nog t/m vrijdag 14 september 2007 in het Stadsarchief te zien. 


Terug naar boven