Verkiezingsvoorspelling en wethouderskeuze

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-08-2014 | Gewijzigd op: 15-11-2014
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van november zullen D66 en de VVD als sterksten uit de bus komen.*
De ‘lokale’ VVD deint mee met de landelijke tendens waarin het groeiend imago van premier Rutte doorslaggevend is. Diens huidige populariteit is aan zijn optreden rond de MH17-ramp te danken.
Ook D66 zit al maanden in de opiniepeilingen erg goed. Bij de Europese verkiezingen behaalde zij in Den Bosch -op 0,3% na- bijna 20% van de stemmen en de VVD 14,3%. De PvdA bleef hier met 1,8 % achter bij het CDA die 12,4% scoorde.

Maar waar gaat het naar toe wat de nieuwe coalitie betreft en de verdeling van wethouderszetels?

Bij de VVD ziet het er nog niet naar uit dat Jan Hoskam op stapt. Daar is zijn leeftijd nog niet naar. Maar wat is de stemming binnen zijn fractie en bij het bestuur?
De teneur is richting een nieuwe frisse opvolger en de wens naar een kandidaat met meer power en uitstraling. Dan komen zeker de tweede en derde op de verkiezingslijst in beeld: Ralph Geers en Gerdien de Wal.
Bij D66 lijken de kaarten geschud. Stijgende ster is de ras-Bosschenaar Jan Smit, die lijsttrekker is en als fractievoorzitter bovenaan op de verkiezingslijst staat. Tweede staat Mike van der Geld.
Maar als de PvdA opnieuw laag scoort kan dat van invloed zijn op de samenstelling van het College...en bepalend in keuzes rondom theater en biblotheek!
Pas na de verkiezingsuitslag, zo stellen de fracties, komen de kandidaten voor de mogelijke wethoudersposten in beeld ! 
Nieuwe coalitie
Klopt deze voorspellingen dan zijn er twee mogelijkheden rond een nieuw te vormen coalitie: D66 kiest voor een samengaan met PvdA, CDA en eventueel GroenLinks. Maar zal de ‘kleintjes’ mogelijk ter zijde houden. Het CDA kan een angel in dit spel betekenen, omdat zij vóór een theater in de binnenstad kiest, wat D66 niet wil.
De VVD zal inzetten op een coalitie met het CDA, eerder dan met de PvdA en vervolgens met Bosch Belang, Rosmalens Belang, Leefbaar en Stadspartij Knillis en zo nodig nog GroenLinks.
Maar hier speelt –mogelijk ondergeschikt- dat de kleintjes, Knillis, SP Leefbaar en Bosch Belang helemaal geen nieuw theater willen.
Nog pijnlijker zijn de tegenstellingen geworden tav een verhuizing van de Bieb naar het GZG-terrein:
PvdA en CDA zijn met VVD en de meeste kleine fracties tegen die verhuizing. Sommigen pleiten zelfs voor een samen gaan van de Bieb met de Muzerije. 

Campagneaftrap
De VVD houdt op 6 september 2014 een campagneaftrap in hotel Central. Daar wordt een verkiezingsprogramma gelanceerd en ’s middags gaat de fractie met enkele coryfeeën de stad in.
De aftrap door D66 van de verkiezingen is op zaterdag 13 september 2014. Mede doordat Vinkel en Nuland met Den Bosch zijn samen gegaan is er op 1 november 2014 een partijcongres in het ‘Congrescentrum 1931’.


*Dit is een momentopname. Afhankelijk van gebeurtenissen kan voor de een of andere partij het tij alsnog keren, ten goede of ten kwade.

De komst van de nieuwe Bossche Volks Partij, de BVP, zal zeker voor de D66 niets uitmaken. De verwachting is dat deze Volkspartij met name bij Bosch  Belang stemmen zal weghalen.

Terug naar boven