Bosch Belang gooit knuppel in hoenderhok tav nieuw theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-10-2014 | Gewijzigd op: 17-10-2014
Raad besluit na 'Motie Vreemd' van  Bosch Belang:  Geen debat over theater. Dat gaat naar een moment  na de verkiezingen.

Eerder Bericht: Bosch Belang stelt dat er geen nieuw theater aan de Parade moet komen. Die beslissing kan worden overgelaten aan een nieuw College en nieuwe raad. De partij gooit hiermee de knuppel in het hoenderhok over een besluit dat eerder is genomen en waar een coalitie voor te vinden was.
Bosch Belang, de fractie die zich gemakkelijk laat leiden door populistische standpunten, beroept zich dit keer op de uitslag van de stemwijzer [zie*], waarin blijkt dat één partij -de PvdA - voor de keuze van de Parade blijft.**

*   Zie voor uitslag de stemwijzer 
** Het CDA en de VVD willen overigens beiden wel een theater in de binnenstad, maar het CDA kiest [na eigen onderzoek]... voor het KPN-complex en de VVD, die bang is voor aantasting van de  St. Jan,  voor de GZG-locatie.

Vanavond is er een extra raadsvergadering, mede over de Bartenbrug, de WMO en Beleidsplan Jeugd. Dankzij Bosch Belang komt het onderwerp theater, via een 'Motie Vreemd' ook ter sprake, tenzij de voorzitter dit -al uitgekauwd en geaccordeerd- onderwerp niet  verder op de agenda wil zetten.