Roze stembusakkoord in vooruitzicht verkiezingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-10-2014 | Gewijzigd op: 30-10-2014
Vrijdagavond 17 oktober 2014 waren nagenoeg alle partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november a.s., in de StadsBieb present op het openbare Roze Verkiezingsdebat. De publieke belangstelling was uitstekend. COC-voorzitter Jan van Velthoven schetste in een bewogen welkomswoord de ontwikkelingen van de  homobevrijdingsbeweging gezien vanaf de Bevrijding van oktober 1944.

Onder strakke en gevatte leiding van Petra Broekhuysen en Ivo van Harmelen, presenteerden de partijen daarna hun standpunten en discussieerden ze met elkaar en met de zaal over HLBT-emancipatie in Voorlichting op Scholen, het Ouderenbeleid, de Veiligheid en Sport. Opvallend was dat al de partijen het Roze Stembusakkoord* omarmden, maar wel met hun partijgekleurde nuances.

De aan het stembusakkoord deelnemende fracties in de Stadsbieb op 17 oktober j.l..

3e van links COC-voorzitter Jan van Velthoven en daar achter wethouder Jeroen Weyers [4e vl] en dan wethouder Huib van Olden [6e vl].

-Bij Voorlichting op scholen werd gepleit voor voorlichting voor iedereen in een zo vroeg mogelijk stadium, aandacht voor sociale veiligheid, verleiding óf verplichting van scholen, expliciete benadering van schooldirecties, maar ook van de ouders.
-Bij Veiligheid riep men op tot een strakkere aanpak door de politie, sneller handelen, anonieme aangifte, handhaving.
-Bij Ouderenzorg bepleitte men bespreekbaarheid, acceptatie, maar vooral het principe: de oudere moet zichzelf kunnen zijn én zichzelf als zodanig laten zien.
-In de Sport zoekt men naar rolmodellen, inzet van clubs en ouders, belonen van stimulerend gedrag, inbouwen van sociale toetsstenen in subsidievoorwaarden.
 
Petra en Ivo wisten de 'behendige' politieke taal te doorbreken en verleidden de deelnemers  tot opvallende uitspraken. -Rosmalens Belang nam de volle breedte met de stelling: “Dit zou gewoon normaal moeten zijn.” en ontkwam daarna natuurlijk niet aan: “Maar ...”.
-De Pvd A wil de regenboogvlag óók op de (gemeentelijke) toren van de Sint Jan.
-Het CDA wil regenboogvaantjes op de bureaus van alle leraren.
-De VVD wil € 100.000 reserveren voor het binnenhalen van de nationale manifestatie Roze Zaterdag 2017.
-D'66 wil tot GSA's (Gay Straight Alliences) op alle Bossche scholen.
-De SP wil voetbalwedstrijden stilleggen bij homo-spreekkoren.
-Groen Links vraagt aandacht voor sociale (on)veiligheid: ieder kind moet gezién worden.

*Het Roze Stembusakkoord In grote eensgezindheid tekende de aanwezige partijen het door het COC NoordoostBrabant voorgelegde Roze Stembusakkoord.
1. Voorlichting op alle Bossche scholen.
2. Veiligheid voor LHBT’ers
3. Training professionals
4. Aandacht voor LHBT-ouderen
5. Naar een Veilig Sportklimaat.
6. Opvang van LHBT-Vluchtelingen monitoren en verbeteren
7. LHBT-rechten in stedelijke samenwerkingsverbanden
8. Ondersteuning LHBT-initiatieven voor zichtbaarheid


Terug naar boven