Intern. conferentie jongerenwerk/ PvdA wil jongeren a/d stad binden

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-11-2014 | Gewijzigd op: 02-11-2014
De volgende week, vanaf 9 november t/m dinsdag11 november 2014, vindt in de stad de conferentie ‘Intercity III’ plaats. Deze derde [na Helsinki en Leipzig*] bijeenkomst richt zich op de ontwikkeling van jongerenwerk in Europa.

De aftrap gebeurt zondag in Hotel Central, waar een begin wordt gemaakt met het nieuwe kennisnetwerk van Europese gemeentelijke afdelingen voor jeugd –en jongerenwerk. Doel is om waliteitsverbetering van dat werk te bereiken.
Vervolgens houdt Ulla Lauri [Helsinki] in het Stedelijk museum een lezing hoe jongeren te stimuleren zijn bij hun inzet van culturele activiteiten.
Maandag 10 november 2014 zullen in het Bestuurscentrum spreken: burgemeester Rombouts, staatssecretaris Van Rijn [over transitie jeugdzorg], Floor van Houdt [Europese Commissie afd. jeugd] en professor Micha de Winter [Universiteit Utrecht] die de bijzondere waarde belicht van het jongerenwerk.Bindt afgestudeerde jeugd aan de stad !
De PvdA-fractie wil studerende jongeren binden aan de stad. Dat komt de economie en ook de sfeer in de stad ten goede.
De voorstellen betreffen onder meer een sport-en cultuurkaart die laat zien en stimuleert jongeren activiteiten. Meer initiatieven voor betaalbare jongerenhuisvesting en tijdelijke huisvesting in te slopen woningen voor jongeren. Verzoek aan werkgevers om als ambassadeur op te treden bij het realiseren van stageplekken voor jongeren en het aanstellen van een coach die zich inzet voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt .

*Den Bosch zal de vierde conferentie, die in november 2015 in Gotenburg wordt gehouden, organiseren.