Verzoek oppositie openbaar maken alle cijfers uit begroting

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-02-2015 De oppositie heeft vrijdag 13 februari 2015 in een brief burgemeester Ton Rombouts verzocht de geheimhouding van de stukken, waarin onthullende 'achterliggende cijfers' voorkomen over de begroting, waarmee de coalitie akkoord is, maar waarin  cijfers over de begroting, liever over bezuinigingen staan, openbaar te maken. ..Zij kwamen pas na een verzoek van Nol Roos van de  BVP beschikbaar, maar nog niet allemaal.

PvdA fractieleider Lisette van der Swaluw verzoekt de burgemeester namens de oppositie alle stukken van de coalitie, ten aanzien van de begroting,
openbaar te maken
.

Het opleggen van geheimhouding, zegt fractieleider van de PvdA Lisette van der Swaluw, namens de oppostie, is een zwaar middel.

Maar na het bekijken van de ter inzage gelegde stukken, blijkt dat in zeker 9 van de 10 het volstrekt onduidelijk is waarom het stuk geheim is.
Er liggen zelfs stukken bij die rechtstreeks afkomstig zijn uit al eerder openbaar gemaakte stukken.

Daarnaast zijn er ambtelijke notities opgenomen die niet alleen voor coalitiepartijen inzichtelijk mogen zijn naar onze mening.

Wij vragen u indringend als voorzitter van de Gemeenteraad het College te verzoeken de geheimhouding te laten vervallen van 9 van de 10 stukken. Wij vragen u om het College binnen een week deze geheimhouding van de stukken af te halen. Wij rekenen op uw hulp zodat we na carnaval echt een goede start met elkaar kunnen maken als Gemeenteraad.