4 provinciale fracties+ PvdA doen oproep voor onderdak vluchtelingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-09-2015 | Gewijzigd op: 18-09-2015


......

De fracties van CDA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks en SP in Provinciale Staten pleiten voor een actievere rol van de provincie inzake de opvang van vluchtelingen. Dat wil concreet zeggen: een impuls geven aan de woningmarkt tbv extra huisvesting van vluchtelingen, het wegnemen van regels die de tijdelijke opvang van vluchtelingen in leegstaande panden belemmeren en meer ruimte geven aan leer-en werkmogelijkheden voor vluchtelingen.Dat staat ineen motie die vrijdag 18 september 2015 yer tafel komt.


Ook de Bossche PvdA heeft in schriftelijke vragen [art.39] bij B&W aangedrongen op meer haast. Ze verwijst daarbij naar de oproep van 20 woningcorporaties aan gemeenten.
In een brandbrief stellen onder meer de woningcorporaties Brabant Wonen, Zayaz, De Kleine Meierij en Mooiland,  dat het College samen met hen actief en creatief naar woonruimte voor vluchtelingen moet zoeken om vluchtelingen zo snel mogelijk een fastoenlijk onderdak te bieden.