4 Fracties willen participatiewet voor [langdurig]werklozen toepassen

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-10-2016 | Gewijzigd op: 10-10-2016
PvdA,SP D66 en GroenLinks willen B&W er toe aanzetten ten gunste van langdirig werklozen het 'Tijdelijk besluit experimenteren Participatiewet'  toe te passen, omdat hier vanaf 1 janauri 2017 meer ruimte toe bestaat*.
......

'Er zijn in de stad teveel werklozen die ingeschreven staan als werkzoekenden,' schrijven zij in een brief dd.11-10-2016.
*De vier verwijzen naar concrete mogelijkheden:  meer vrijlating, extra begeleiding of bijverdienmogelijkheden.
Zij verwachten snel plan van aanpak waarbij verwezen wordt naar de gemeenten Groningen, Tilburg en Utrecht.