Drie fracties willen gezondere leefomgeving bij snelwegen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-12-2016 CDA, GroenLinks en  D66 pleiten in een motie  in de raadsvergadering van vrijdag 13 december 2016 voor een schonere leefomgeving rond 'Bossche' snelwegen. Dat gebeurt nav de toenemende overlast [op uiteenlopend terrein],die omwonenden van die wegen  A59 N59 en A2 ervaren. Met name zijn bewoners van Maaspoort en Rosmalen Zuid bij hun acties voor een beter leefmilieu actief, maar blijken ook nauwelijks medewerking te krijgen van RijksWaterStaat [RWS].

......
De fracties verzoeken  B&W met GGD Hart van Brabant in overleg tegaan om de gezondheidsklachten beter in beeld te brengen en met die GGD ook te bezien welke maatregelen tav gezondheid nodig zijn.Ook vragen zij dat B&W met de minister -in overleg treedt - om te trachten overlast tav geluid en vervuiling langs snelwegen te minimaliseren.
Ze willen graag hierover bij de voorjaarsnota 2017  worden geïnformeerd.