Kinderparlement voor 4e keer bijeen

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2017 | Gewijzigd op: 29-03-2017
Vrijdag 31 maart 2017 komt het Bossche kinderparlement voor de vierde keer samen in de Raadszaal van het Bestuurscentrum. Wethouder Eric Logister en bestuursvoorzitter Jan Timmers van Signum Onderwijs gaan met dit parlement in gesprek over onderwerpen die de leerlingen bezighouden.
Leerlingen van de schoolbesturen ATO-scholenkring, Stichting Signum, Stichting Leijestroom en van Jenaplanschool Antonius Abt en basisschool Nour maken deel uit van het kinderparlement.  Van iedere Bossche basisschool nemen twee leerlingen zitting in het kinderparlement. 

 
Wethouder Eric Logister, portefeuillehouder Onderwijs zal de gemeente vertegenwoordigen en de vragen van leerlingen van de basisscholen beantwoorden of in behandeling nemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer verkeer, pesten, armoede en duurzaamheid.
Commissies van leerlingen van verschillende basisscholen hebben op 4 november 2016 van Eric Logister de opdracht gekregen om de onderwerpen: armoede en pesten voor te bereiden. De resultaten presenteren de commissies op 7 april. 
 
Vooraf hebben de Bossche basisscholen binnen hun scholen gewerkt aan leerling participatie, burgerschap en democratie binnen hun lesaanbod. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. Vanuit groepsvergaderingen zijn er leerling raden ontstaan. En van daar uit is het kinderparlement van deze stad gegroeid. Voor de ene school is dit al een oude traditie voor de andere een mooie kans dit goed vorm te geven.