Kinderparlementvoorstellen: over niet pesten,niet parkeren bij school

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2017 | Gewijzigd op: 08-04-2017

Vrijdagmiddag 7 april 2017 kwamen in het Bestuurscentrum van de gemeente 44 kinderen van 22 scholen* bijeen. Voor de vierde editie van het Kinderparlement.

Via moties werden uiteindelijk  vier speerpunten neergelegd bij de Jan Timmers die als burgemeester aan het hoofd zat van deze parlementszitting. Wethouder Eric Logister noteerden de inhoud van de moties en gaat ze bij de gemeente verdedigen.

*Deelnemende scholen zie onderaan artikel 

De zaal in het Bestuurscentrum
met 44 parlementsleden, die
22 scholen vertegenwoordigen.

.............................................................
De bestuurstafel met de
dagvoorzitters vlnr
Loes Fleur, Ayoub, Rafael, Mohez [Kruisboelijn] en Marijn [Overlaet],
de dagburgemeester JanTimmers, wethouder Eric Logister, Thijmen Schulte [Kaleidoscoop] en Jools
van Rossum [Caleidoscoop].


foto's © paul kriele, 7 april 2017.
....................................................................

 

Overigens werd de raadsleden toegesproken door telkens twee leerlingen die om beurten een aspect, te weten  duurzaamheid, verkeer, pesten en armoede, inleidden. Daarop kwamen die vier aspecten achtereenvolgens bij de raadsleden in discussie. Uiteindelijk werden alle vier moties bij meerheid van stemmen goedgekeurd en aangeboden aan wethouder  Eric Logister, die een motie oppakte als een opdracht !

Maar eerst hadden voorafgaand aan de parlementszitting twee jeugdvoorzitters met een  slag met de voorzittershamer de vergadering geopend.

Op de achtergrond hoorden de ouders en de leerkrachten op de publieke tribune de beraadslagingen met interesse toe. Haast onopvallend was er ook een heuse kinderpers  in de zaal actief. 

Het Kinderpersbureau
bestaande uit:  vlnr. Jaymer,
Daphne, Lisa, Chloë, Fiene en Kaha
.

foto © paul kriele, 7 apri 2017.
.......................................................................................
 

Het resultaat van deze middag is dat  wat betreft Verkeer de bal werd teruggespeeld naar de commissie. De raadsleden werd wat overtredingen [negeren zebrapad, negeren parkeerverbod op de stoep, te hard rijden in de straat] terug verwezen.  De raad dient deze zaken bij de schooldirectie/bestuur terug te leggen en de ouders erop te wijzen dat juist zij de grote overtreders zijn. Maar de verkeersdeskundige Jan Jan Sier, die overigens ook aandrong de ouders bij dit precaire onderwerp te betrekken, nam de motie aan. Sier zei wel dat misschien de ouders, net zoals het verkeersexamen voor de jeugd, ook zij eens een theorie-examen zouden moeten volgen..
Wethouder  Logister beloofde voortaan bij de inrichting van straten bij scholen met deze problemen rekening te gaan houden.

Erg interessant was het resultaat van de discussie nav de toelichting door de indieners van  de motie van de ‘De Verbeterde Commissie’ over Pesten.  Daarbij kwamen onder meer langs: Oorzaken uitzoeken,  ideeën hoe te stoppen bespreken,nagaan welke kinderen ouders hebben in een situatie van huiselijk geweld..  

Thomas van Driel en Joris
van Eijckeren van de commissie Pesten.

....................................................................................................

Wethouder Eric Logister wil ‘komend najaar deze commissie ‘De Verbeterde commissie’ betrekken bij de ‘Week van het pesten’ om hun ideeën te bespreken.  Maar de jeugdige commissie vindt zelf het woord ‘De Verbeterde commissie’ slecht. Zij vindt de naam: ‘De Betere toekomst’ beter.

Zij gaat ook de actie ‘De Goede Toekomst’ opzetten om haar ideeën over de aanpak tegen pesten goed te laten uitkomen.

Logister, die ook over dit aspect in overleg is met alle schoolbesturen, sloot dit onderdeel af met: ‘Pesten moet stoppen en het respect moet beginnen’.  .

Mohez Wasseli [Kruisboelijn] en Douãa Mallahi [BBS Nour] van de commissie Armoede.
................................................................................................... 

Ook wat betreft armoede een onderwerp waarover van alle kanten ideeën en suggesties naar voren kwamen. Een aspect ion ieder geval waar  de meesten zich voor schamen en het daardoor moeilijk is deze ouders te bereiken of zelfs hun naam te weten te komen. Je kunt wel van alles willen organiseren, maar het moet eigenlijk gratis zijn en niet typisch afgestemd op kinderen uit armoede gezinnen.

Wethouder Logister moest een misser van de gemeente toegeven. Er wordt op de gemeentesite wel  hulp  aangeboden aan mensen die met moeite hun financiële huishouding kunnen regelen,  maar daar staat helemaal geen telefoonnummer of emailadres bij.

Daarom kwam de wethouder voor Onderwijs en Jeugdzaken met  het plan om bij de gemeente een ‘Eerste hulp bij geldzaken’ op te richten om de mensen de weg te wijzen naar alles wat er zo al te bieden is op dit gebied armroede..  

Lindsey [l] en Niruana
van de commissie Duurzaam.

............................................................................................................

Duurzaamheid was een actueel onderwerp dat gezien de voorbereiding en de discussie erna zelfs de jeugd intensief bezig houdt.  De twee inleiders, Lindsey en Niruana  die hun motie verdedigeden spraken dan ook de wens uit ‘de wereld te willen verbeteren’. Lindsey nenNiruana: ‘ We dienen over duurzaamheid het gesprek aan te gaan, ook met andere scholen. 

Mirac Metin [Boschveld] en Ashraf Boujenhine
[Boschveld] van de commissie Verkeer.

.....................................................................................................

Wethouder Eric Logister vergeleek deze middag met het werk dat ook de echte raadsleden in de maandleijke  raadsvergadering doen.Dat gaat soms ook uren duren en met veel praten geepaard. Maar er worden ook afspraken gemaakt en moties ingediend en ter stemming gebracht. Dan is het gemeentebestuur [burgemeester en wethouders]  aan zet om die opdracht [de motie] uit te voeren

Soms komt ook weer in een volgende zitting, zoals het ook hier gebeurt,  na een interne behandeling, in de volgende parlementszitting die motie weer op de agenda.

Het parlement werd voorbereid en begeleidt door Marleen Kant directeur van de Kruisboelijn en lid van de werkgroep Kinderparlement  en Anja Thijssen van de Jenaplan school en Kindcentrum De Ontdekking.

**Deelnemende scholen: 
KC Sterrenbosch, KC Het Rondeel, BS Wittering.nl, KC De Kwartiermaker, KC Boschveld, BS De Groote Wielen, BS De Hobbit, KC De Hoven, BS Jeroen Bosch, KC De Vlieger, BS De Kruisboelijn, KC De Wijboom, BS Overlaet, KC Westerbreedte, KC De Ontdekking, KC Meander, KC De Caleidoscoop, KC De Haren, BS Nour, KC 't Schrijverke, BS De Masten en MS Aquamarijn. Terug naar boven