Politiek [CDA en PvdA] vraagt om voortgang 'Blauwe Engelen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-08-2018 | Gewijzigd op: 29-08-2018
De PvdA en CDA hebben aan B&W gevraagd om duidelijkheid over het voortbestaan  van 'De Blauwe Egnelen'. Daar is indertijd door PvdA en CDA een initiatief genomen tot behoud van deze Gastvrije stichting voor de stad. Dat had  op 6 maart 2018 een steun door de voltallige [ex SP]  gemeenteraad tot gevolg.
Deze Engelen zijn van grote meerwaarde voor de stad op gebied van gastvrijheid en citymarketing.

 

Omdat de financiële middelen van het budget JB500 per januari 2019 niet langer beschikbaar zijn, is het gewenst om daarover duidelijkheid aan deze gastvrije groep te geven.
Daarom vragen beide fracties [Pieter Paul Slikker/ PvdA en Marianne van der Sloot /CDA]: Kan het College vóór 1 januari 2019 aan de Blauwe Engelen nog vóór de begroting 2019 de noodzakelijke zekerheid geven? Ook zodanig dat deze stichting vanaf  1 janauri 2019 voldoende middelen tot haar beschikking zal hebben om haar gastvrije functie voort te kunnen zetten?