Vragen over Turkse weekendschool en Mill Gorüs

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-09-2018 | Gewijzigd op: 20-09-2018
...
Twee fracties hebben de gemeente vragen gesteld over de komst van een door de Turkse overheid gestuurd Turkse weekeindschool [brief  Leefbaar dd. 12082018] en door de Partij voor de Vrijheid over Mill Gorüs [brief dd. 19082018].
De gemeente zegt over de weekeindschool dat'...het om een cursus gaat van 10 maanden in Turkse taal, geschiedenis en godsdienst. 
'Er zijn veel meer andere factoren,' zegt de brief van de gemeente [dd.17092018], 'die de open houding en kansen van jonge Bosschenaren in onze samenleving bïnvloeden'. Verder staat in de brief van de gemeente: 'De gemeente is niet op de hoogte  of  de Turkse gemeenschap op dit aanbod van de Turkse regering zou in gaan.
Paul Kagie en Rinie Mees van Leefbaar 'Of de gemeente alsnog voornemens is om hierover met de Turkse gemeenschap in te gaan?,  zegt de brief: 'We zijn continu met verschillende gemeenschappen in gesprek vanuit ons netwerk: 'Met Elkaar Bosschenaar'. 

Mill Gorüs
En wat betreft de  vraag van de partij voorde Vrijheid of de gemeente bekend is met de activiteiten van Mill Gorüs in de moskee aan de Ruwekampweg,  dat '..het hier gaat om huiswerkbegeleiding aan kinderen en jongeren in combinatie met lessen over de Koran en de Nederlandse taal'. 
Alexander van Hattem van de PvdV: 'Hoe zit het met de kontakten met  Yldiz en Mill Gorüs  en of Turkse jongeren afreizen naar  trainingskampen van Yldiz? Gremeente: 'Daar hebben we geen signalen over'
PvdV: 'Of door de gemeente toezicht op de school aan de Ruwekampweg plaats vindt ?' Gemeente: 'Gezien het type activiteiten hebben we daarover geen toezichthodende rol.  Er is overigens vanuit de gemeente geen samenwerking of facilitering van Mill Gorüs. Er is dan ook geen aanleiding om in te grijpen, noch en aanleiding de school Mill Gorüs zo snel mogelijk  te sluiten.'