Jongerenorganisatie JOVD bekritiseert exorbitante uitgaven politiek

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2018 | Gewijzigd op: 26-09-2018
BVP  en SP voeren duizenden euro’s op als kosten  voor huur van ruimten terwijl ze daarvoor het Bestuurscentrum kunnen gebruiken. De BVP maakt bovendien gebruik van het kantoor van de omroepTV73 van haar voorzitter Nol Roos. De BVP maakt het nog erger door  honderden euro’s te spenderen aan uitgaven in de horeca.Lokaal Liberaal, niet herkozen in 2014,  schafte voor haar fractie een laptop van ruim € 600 aan, terwijl de Bossche Groenen voor € 1.200 een  mobieltje plus accessoires kocht.  En... Gewoon Gedreven besteedde € 1.100 aan kerstmarkten. Bosch Belang heeft een adviseur die declararties indiende van € 4.500 en 2.300. Dat gebeurde ook bij de BVP aan lid Mark Kleiter  voor € 2.420. De VVD liet Robert Janssen, die uit de raaad stapte, deelnemen aan masterlcasses.

Deze exorbitante uitgaven heeft de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie [JOVD] ontdekt bij  declaraties van de diverse fracties over het jaar2017-2018. De JOVD vindt als liberale jongerenorganisatie dat er door de Bossche politiek onzorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen. Nog erger vindt zij, dat de uiteenlopende fracties elkaar daarover niet aanspreken.
De JOVD doet dan ook een oproep aan de politici deze bizarre uitgaven in de gemeenteraad ter discussie te stellen.

Fractievergoedingen
Voor elke fractie is, op  € 100,40 na,  €10.000 gereserveerd. En ook nog per raadszetel € 1.250,77.