Burgemeester positief tegenover 'Experiment gesloten cannabisketen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-10-2018 | Gewijzigd op: 04-10-2018

 In een motie* wordt B&W verzocht als B5 partners een lobby te starten bij het Rijk om goede voorwaarden te stellen om lokale experimenteerruimte te verkrijgen; Daarbij ook kenbaar makendat dat ’s-Hertogenbosch bereid is, volwaardig te willen deelnemen aan het experiment Gesloten Cannabisketen, dat wil zeggen als experimenteer- dan wel als referentie/controle gemeente te fungeren, als de voorwaarden voor het experiment werkbaar zijn.
De motie werd ingediend door VVD, D66, Groen Links, De Bossche Groenen en  Leefbaar 's-Hertogenbosch.


B&W antwoordt dat de burgemeester aansluit bij de lobby van de B5. De uiteindelijke beslissing als pilot mee te doen is afhankelijk van de voorwaarden die door het rijk worden gesteld. Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat, neemt de burgemeester een besluit over eventuele deelname.