Watertoren: debat over cultuur door Groen Links

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2009 | Gewijzigd op: 18-05-2009
Op zondag 17 mei 2009 hield de fractie van Groen Links ion de Watertoren een Cultuurdag, een debatmiddag over kunst en cultuur onder het motto Cultuur voor alle Bosschenaren. Daar kwamen partijgenoten en personen uit het culturele veld aan bod. Met name ’de kleine initiatieven’, zoals van POST [Makershuis/Watertoren, Hip-Hopfestival en Voor Talent Wordt Geklapt] en dan nog twee ‘groten uit de culturele wereld Arriëtte Karsbergen, directeur van de Muzerije en Harry Vermeulen directeur van TheateradParade.

Pim de Bilde van het in de Watertoren gevestigde Jong Kunstenaars Collectief/POST: 'Onze instelling vult het gat tussen het afgestudeerd en de gerenommeerd kunstenaarschap.  Hier profileren we ons in diverse disciplines als een creatieve organisatie met een winkel, een galerie, werkruimten en een studio,' aldus De Bilde van de stichting POST, wat  óf  Product Organiseren Samenwerken, óf ook wel Plek Om Samen te werken kan betekenen.
'Op de constructie van de Watertoren is niks tegen, maar we zouden graag willen onderzoeken of de bovenste etage van het hoge gebouw, waar zich de waterreservoires bevonden, bruikbaar te maken is.'

 
Tot de gasten behoorde ook Ferdi Wijnmalen,  voormalig dj bij Cordes die samen met enkele vrienden het initiatief nam tot de opzet van een Hip-Hop festival, dat aansluiting zocht bij Jazz in Duke Town.
Rechts interviewer Ufuk Kayha, het Groen Linkscommissielid, speciaal op gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling.

foto's © paul kriele, 17 mei 2009.
 Marlies Molenaar is de mede- organisator van Voor Talent Wordt Geklap [VTWG], een initiatief dat 5 jaar geleden vanuit Divers is ontstaan, waaraan ook Coutinho aan de wieg heeft gestaan.
Molenaar: 'Het is geen talentenshow. Het gaat om de ervaring en het bevorderen van de zelfverzekerdheid van jongeren [11-18 jaar] op gebied van dans, zang, rapp en theater. Maar als de jongeren eenmaal hebben geproefd willen ze ook graag optreden. maar ons gaat het meer om het meedoen dan om te winnen.  En..natuurlijk willen we ook graag de ouders bij VTWG betrekken.'
De wens van Molenaar is dat er meer in de wijken kan worden geoefend, zoals dat al in Rosmalen gebeurt. Ondersteuning zegt zij al voldoende te hebben, van de Muzerije en de wijktheaters, maar minder van de politiek, waar ze '...meer  begrip van verwacht en gewoon dat ze er zijn'.

De eerstvolgende VTWG begint in september met aansluitend in januari 2010 het optreden.

Molenaar: 'We willen graag meewerken aan optredens voor een ander publiek. Daar ligt de ervaring én de uitdaging.'
In de reeks gasten sprak interviewer Ufuk Kayha ook met  de Jongerenkontaktambtenaar Jennifer Palz, die aangeeft  wat het doel is van deze functie, die zeven jaar geleden is ontstaan: "Meer voeling te krijgen met jongeren en bij de jongeren aangeven dat er mogelijkheden voor hen zijn.
In haar functie legt Palz  verbinding met ondermeer POST, Duketown, Divers, de Kunstbende en het Be-Therefestival.
De wensen van Palz zijn meer ondersteuning in haar functie omdat ze teveel met papierwerk bezig is en ook graag een groter budget.
Ik hoop voor de toekomst dat er  daadwerkelijk naar de jongeren geluisterd wordt en dat hun wensen serieus worden genomen.

Pas op het eind, tijdens het interview met HarryVermeulen, kwam door een vraag uit het publiek, het motto Cultuur voor alle Bosschenaren in beeld. De vraag haakte in op het aspect ‘dure nieuwbouw’ [40-50 miljoen] voor het TheateradParade, waarvoor directeur Harry Vermeulen zich sterk maakt. In het interview door GroenLinks-wethouder Bart Eigeman gaf Vermeulen als motieven voor die nieuwbouw: een achterhaald theater door de hoge kosten [slechte isolatie, afschrijving/onderhoud] voor een inmiddels oud gebouw, te weinig bespeelbare zalen, een te klein podium en te weinig stoelen voor grote producties.
Interviewer Bart Eigeman kreeg de vraag voorgelegd hoe voor een ‘armoedegezin’ een kaartje van minimaal 20 euro nog betaalbaar is. Dat was voer voor de volgende gast Eric de Rooij die de idee van Groen Links verder kon promoten: de 073-pas die waarschijnlijk in 2010 wordt ingevoerd. De Rooij wil het liefst bepaalde toegangen [theater, Biebabonnement, Muzerije en sport] gratis wil maken.

In de pauze trad een Oosterse danseres op in wie de persoon van Odette Sorber werd herkend. foto's © paul kriele, 17 mei 2009.

De gebreken van een accommodatie met al zijn beperkingen lieten zich wel voelen, maar gezien de sfeer voelden de nog geen 50 gasten zich in de etage hoge watertoren van 1885 erg thuis.

   
Wethouder van Groen Links Bart Eigeman nam na de pauze de microfoon in de hand: 'Meestal roept de fractie de wethouder ter verantwoording, maar hier ga ik de fractie ter verantwoording roepen,' aldus een vrolijke en strak leidende interviewer. Eigeman sprak met  Ariette Karsbergen van de Muzerije  die toelichtte wat de Muzieirje doet: 'Van oudsher gaven we reguliere cursussen aan een elitaire doelgroep. Dat is minder geworden door een schaafmethoden van de overheadkosten. Dat moest wel, anders zou de Muzerije failliet zijn gegaan. De prijzen zijn wat deze doelgroep betreft sterk verhoogd. 
'Ik heb me bij mijn komst 3,5 jaar geleden als missie gesteld de Muzerije meer op allerlei doelgroepen te richten,' aldus Karsbergen, die stelt meer met de kleinere initiatieven te willen samenwerken, zoals bijv. met VTWG. ' In dat geval zou een voor ons onbereikbare doelgroep van 120 jongeren binnengehaald kunnen worden.'
Karsbergen spreekt de opzet van een Jongerencentrum sterk aan. 'Dat is nu echt een plek waar jongeren binnen kunnen lopen en dat gebeurt helaas bij ons niet zo.'
Karsbergen verwacht van de politiek dat zij kunst toegankelijk maakt voor iedereen en dat de politici duidelijk de doelen stellen en de lijnen en middelen aangeven hoe dat te realiseren.'
Commissielid Maatschappelijke Ontwikkelingen Eric de Rooij legde het accent op de 073-pas waarvoor de voorgaande spreker Harry Vermeulen het onderwerp had aangedragen. In Waalwijk, de vorige standplaats van Vermeulen, had men al een Waalwijkpasingevoerd.
De Rooij wil feitelijk zo'n pas voor elke Bosschenaar.
Maar als die voor de doelgroep 'de minima' wordt ingevoerd, dan moeten de bezitters met een bonnensysteem gratis naar muziek- en theateruitvoeringen of sportevenementen kunnen gaan.
De Rooij is voor een nieuw goed toegerust theater Aanpassingen zijn niet toereikend. Dit theater heeft zijn tijd gehad, aldus het raadslid.
Met 'Kleine initiatieven' wordt bedoeld:  Solos, Be-Therefestival, VTWG en andere kleinschalige evenementen, zoals een mini ramp- skatefestvival.
Op de vraag van Eigeman wat de ; 'Kleine initiatieven kunnen verwachten, stelt De Rooij dat met het hanteren van flexibele budgetten die kleine initiatieven gehonoreerd kunnen worden.
Harry Vermeulen, directeur van TheateradParade mocht eerst uitleggen dat '..het Theater de schouwburg is voor stad en regio, een filmhuis en een theaterhuis voor de stad daarmee doelend op locale initiatieven, zoals het amateurtoneel en carnaval.'
Op welke manier heeft u vanaf uw start anderhalf jaar geleden de toongezet?,  was de vraag van Eigeman.
'De programmering is avontuurlijker en spannender gemaakt. Het jongerenaandeel daarin was onder de maat. Dat zijn we aan het  verdubbelen. Daarnaast is het introverte theater met zijn gesloten gebouw opener gemaakt. Er zijn  samenwerkingen aangegaan met onder meer de Boulevard, dat een volwaardige partner binnen het gebouw is geworden. Ook met de Toonzaal en de Verkadefabriek zijn qua programmering  nauwere kontakten gelegd.'

Voordat de bezoekers zich naar de borrel- en hapjestafel mochten begeven, sloot  Ruud Schouten met een samenvatting  het debatgedeelte af. 'Er zijn vele ideeën over tafel gekomen. Ideeën die overal leven. Cultuur bestaat uit diverse lagen, het gaat er ons om dat we de drempels voor cultuurparticipatie laag wensen te houden.'

Terug naar boven