Knillisdiscussie: Brabanthallen in de uitverkoop

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2019 | Gewijzigd op: 09-11-2019
Op de  maandelijkse bijeenkomst van Knillis in de Knillispoort, op zaterdag 2 november 2019,  sneed Knillis de ontwikkelingen rondom de Brabanthallen aan. Er werd onder het motto ‘De Brabanthallen in de uitverkoop’ gediscussieerd. Sprekers waren onder meer geemeenteraadslid Hanneke Welten (VVD) en namens de bewonersvereniging Veemarktkwartiervoorzitter Miesjel van Gerwen.
Voor uitgebreid verslag van Toon Rekkers, zie verder.

De diepgaande discussieleidde tot de formulering van een aantal initiatieven die op de inspreekavond  Commissie Bestuurszaken [dd. 8-11-2019] aan de orde komen.

In het overleg  van  het bestuur met een delegatie actiecomité 'Eerlijk over Heesch West' [dd. 29 oktober 2019] is het programma van de discussiebijeenkomst [dd. 30 november 2019] aan de orde gekomen. Het actiecomité 'Eerlijk over Heesch West' gaat op 28 december  2019 een wandeltocht organiseren op het groenste bedrijventerrein van Nederland (Heesch West).

Gezichtspunten t.a.v. Brabanthallen/Veemarktkwartier
De discussiebijeenkomst van Knillis, gehouden in de Knillispoort, op 12 oktober 2019, m.b.t. de Ontwikkelingen Brabanthallen hebben bij de aanwezigen geleid tot de volgende gezichtspunten.
  1. Wat het parkeren betreft. Men moet zich afvragen of het inrichten van een grootschalige parkeergelegenheid op de begane grond in het centrum van een stedelijk gebied nog wel van deze tijd is. Zeer vermoedelijk zal de inrichting van deze parkeerplaats ook oplopen tegen de zgn. stikstofnorm en de PFAS-norm en daarom aanzienlijke vertraging ondervinden. Die tijd kan dan goed benut worden door op korte termijn gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van OV en transferium en daarbij al te gaan experimenteren met wandelroute en  fietsroute vanaf het station,  shuttle-service vanaf de transferia etc..
Als er dan toch een grootschalige parkeergelegenheid op het terrein Brabanthallen moet komen dan zou dat op een veel beperkter gebied kunnen door Meerlaagsparkeren (4 of 5 lagen) op of over de landtong, in een gebouw dat eventueel in de toekomst ook tot woongebouw kan worden omgebouwd en waarop ook nog een hotel zou kunnen worden gebouwd. Zo blijft er dan op het terrein van de Brabanthallen ook nog ruimte voor woning-hoogbouw (type Amazone-flat) aan het water.
  1. Wat de ontsluiting van dit alles betreft moet  – zoals ook de Bewonersvereniging Veemarktkwartier heeft voorgesteld -, dit gebeuren door de Bibendumweg aan te wijzen als toegangsweg voor de Brabanthallen, omdat op die manier wordt vermeden, dat dit autoverkeer langs de vele woningen rond de Oude Vlijmenseweg zal gaan. Een en ander kan gebeuren door de ontsluiting te leiden langs de Industriehaven of via één brug daaroverheen (de € 11 miljoen extra waarover ooit gesproken is, ging uit van twee bruggen, ook over de Landtong).Wat de verkoop  van de Brabanthallen betreft Deze moet geschieden onder de volgende voorwaarden (duidelijk op te nemen in de verkoop-overeenkomst);
    Om de overlast voor omwonenden te beperken mag het parkeerterrein alleen maar toegankelijk zijn voor de bezoekers van de activiteiten en evenementen en dus niet  een  algemeen toegankelijk parkeergebied voor de stad worden.
 
    • Controle op de exploitatie door de gemeente (vergunningen, etc.).
    • Zorgen dat het jaarlijks organiseren van x aantal sociale evenementen met lage toegangsprijzen mogelijk blijft (de publieke functie).

Aanwezig waren: Miesjel van Gerwen (vz bewonersvereniging Veemarktkwartier), Hanneke Welten (gemeenteraadslid VVD), Antoine Jacobs, Helma Thiers, Henny van der Heijden, Marianne de Laat, Gérard Ubink, Robert van Venrooij en Toon Rekkers (allen Knillis).
 

Terug naar boven