Vier fracties willen steun aan jonge mantelzorgers

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-01-2020 | Gewijzigd op: 30-01-2020
PvdA,CDA, VVD en De Bossche Groene pleiten voor extra ondersteuning aan jonge mantelzorgers. In februari 2020 beraadslaagt de gemeenteraad zich over de positie van jonge mantelzorgers als opmaat naar het nieuwe - in voorbereidend zijnd- mantelzorgbeleid. De partijen pleiten onder andere voor meer bewustwording en herkenning bij atschappelijke partijen en de gemeente, het onder de loep nemen van het praktisch ondersteuningsaanbod en de achtervang voor jonge mantelzorgers én voor inzet op respijtzorg en ontspanning.
.. 

Een jonge mantelzorger weet vaak zelf niet dat ze mantelzorger zijn, de jongeren die soms van kleins af aan voor broertjes en zusjes, vaders of moeders moeten zorgen. Ze nemen dagelijks een belangrijk deel van de zorg op zich voor een ouder met een ongeneselijke of chronische ziekte, een verslaving of psychische problemen. Betrouwbare cijfers ontbreken. Nationaal is berekend dat ongeveer 12% van de jongeren thuis mantelzorgtaken verricht.  In de gemeente ’s-Hertogenbosch gaat het dan over 3.000 -8.000 jongeren.
De vier fracties zijn, na een recentelijk gesprek met jonge mantelzorgers, tot een gezamenlijke notitie gekomen, waarin de kwetsbare positie van de duizenden jonge mantelzorgers op de kaart wordt gezet.