Notitie aanstaande over handhaving&prioriteitstelling tav evenementen

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2020 | Gewijzigd op: 13-05-2020
........
 B&W komt met een notitie over de toezichts- en handhavingscapaciteit en de doeltreffendheid van de inzet van politie en Stadstoezicht bij [grote] evenementen. Het antwoord van B&W [brief dd. 06122020] volgt op vragen die Bosch Belang [Paul van der Krabben] en Lokaal Gestemd [Joep Gersjes] per brief [dd. 30-12-2019] aan B&W hadden gesteld. Die vragen gaan over de inzet en effect [doelmatig en doeltreffend] van de politie-inzet bij grote evenementen.
Zij willen dat het thema toezicht op de agenda van de Commissie Bestuurszaken komt te staan. Daarin willen zij het ook hebben over hoeveel [gemeentelijke] menskracht* er per groot evenement nodig is en hoeveel aan commerciële handhavers. Uiteraard wijzen beide fractieleiders ook op de kosten van de thuis/risicowedstrijden van FC Den Bosch en de Sint Nikolaasintocht, geld waarvoor de ‘gemeenschap’ moet opdraaien.

*Bedoeld wordt politie en Stadstoezicht.

B&W die in haar antwoord daarover al een conclusie meldt, zegt daarin dat de veiligheidscijfers in de afgelopen jaren laten zien dat het met dat toezicht en het effect van de politie-inzet [‘doeltreffendheid’] goed zit. Ook staat in dat antwoord dat toezicht van vele factoren afhankelijk is. Maar wacht eerst nog die notitie af, aldus B&W.