PvdA wil als één man bezuinigingen indienen

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-06-2020 | Gewijzigd op: 27-06-2020
PvdA-fractieleider Pieter Paul Slikker
gaat namens -waarschijnlijk- alle fracties
op 7 juli 2020 de bezuinigingsbehandeling
in met één pakket aan voorstellen
in plaats van elk van
de 90 moties apart te laten behandelen*.

Op voorstel van PvdA-fractleider in de gemeenteraad, Pieter Paul Slikker, zullen de fracties de bezuinigingen in de raadsvergadering van 7 juli 2020 in één voorstel samenvatten*. Dit is een efficiëntere aanpak dan wanneer elk raadslid met zijn/haar voorstel op de proppen komt, aldus Slikker, die daarmee voorkomt dat de raad zich over een  pakket van 90 moties moet gaan buigen. Het grote probleem is altijd dat wanneer je een bezuiniging ongedaan wilt maken je ergens anders een potje geld moet vinden.

Pieter Paul  licht  nader toe wat  precies zijn bedoeling is: We gaan een poging doen om de breedte van de hele raad op te zoeken.
- Overzicht maken welke partijen wat van tafel willen
- Overzicht welke dekkingen we zien
- De optelsom: voor welke maatregelen van tafel halen is een meerderheid en voor welke dekkingen.
- Gezamenlijk pakket.
Of het slaagt gaan we zien maar er is breed verzet tegen een aantal bezuinigingen.