Onderzoek Bereidheid senioren naar kleinere woning te verhuizen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2020 ...Op 9 juni 2020 is onder meer een motie 'Senioren en Scheefwonerszijn te verleiden om te verhuizen' ingediend door Bosch Belang en Lokaal Gestemd.
De twee fracties vragen een onderzoek te doen of een verhuisvergoeding met daarnaast een huurgewenning voor deze groepen de genoemde verleiding inhoud kan geven zodat er daadwerkelijk een verschuiving in de woningmarkt komt. 
In het kader 'Speerpunten woonagenda 2019-2020' waarin is afgesproken dat de corporaties [start september2020/duur 12 maanden] een pilot doorstroomregeling (werknaam ‘van Groot naar Beter') gaan oppakken. Die is gericht op het ondersteunen van 50+ers die van hun grote gezinswoning naar een kleinere levensloopbestendige woning willen verhuizen. De senioren krijgen daarbij voorrang op het vrijkomend aanbod appartementen, financiële tegemoetkoming in de nieuwe huur en optioneel de inzet van een verhuiscoach die helpt met praktische zaken.