Politiek: Weinig eerlijke declaraties door Bossche partijen

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-07-2020 In de gemeenteraad zijn partijen die weinig eerlijk omgaan met de vergoedingen uit de gemeentekas. De een declareert voor zijn website [*2.900] waarop verder niks te melden valt [Bosch Belang], de ander [De Bossche Groenen] vraagt om een vergoeding voor betaalde parkeerkosten [€ 80], terwijl zij de partij is van fietsen en minder auto's en hogere parkeertarieven.... 

Over de periode 2019 en 2020 lopen de declaraties /vergoedingen op van klein naar bijna drieduizend euro.Dat meldt het Brabants Dagblad dd. 31072020.
Eigen website ..
Wat die websites betreft: D66, GroenLinks, SP en De Bossche Groenen voeren geen kosten op. Voor het CDA (€ 170), Rosmalens Belang (€ 241), PVV (€ 258) en gewoon ge-DREVEN (€ 59) zijn de vergoedingen minimaal. Leefbaar voert €266 aan kosten voor de website op, terwijl deze fractie niets eens een website heeft.

In de afgelopen jaren declareerden enkele partijen het huren van huisvesting en bijeenkomsten waar de tap rijkelijk vloeide. Die kosten zijn niet meer opgevoerd, behalve de huur van het kantoor van actie-partij SP, zo’n € 350 per maand.
Daarnaast staan er nog wat opmerkelijke vergoedingen over.  de PVV declareert € 36 voor de gemeentevlag om deze voor een videofilmpjes te gebruiken.  Voor de heidagen die partijen organiseren: PvdA € 325,  VVD €  640 euro en D66 bijna € 2.000.
Facebook
Dan is van een aantal partijen niet duidelijk wat ze nu wel of niet aan een eigen site laten vergoeden. Bij de Bossche VVD lopen de kosten onder de noemer beheer van internet op naar € 3.000. Onder het kopje Facebook (activiteiten en voorlichting) declareert de PvdA € 2.050 en laat 50PLUS € 786 vergoeden voor social media.

Het vergoeden van kosten aan de fracties in de Bossche gemeenteraad (€18.875 per fractie plus € 1.362 per raadszetel) is de afgelopen jaren overzichtelijker en strikter geworden.