Ook de Bossche politiek bezuinigt

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2020 . Gezamenlijk leveren de 13 partijen € 37.500 aan vergoedingen in. Dat meldt het Brabants Dagblad dd.05102020.
Zo gaat de basisvergoeding omlaag van € 11.000 naar € 10.224 en de vergoeding per raadslid gaat van € 1.375 naar € 1.078 per jaar, ofwel dat scheelt de gemeentekas  in totaal € 1.297.  Doordat op 1 september j.l. twee fracties fuseerden, te weten Bosch Belang en Lokaal Gestemd, vervalt er dus eenmaal € 11.000.  In totaal levert die bezuiniging de gemeente €  37.500  op,  plus eenmaal € 11.000 aan fractievergoeding. Dat maakt  € 49.797. op.