Aan lijsttrekkers ambtelijk overdrachtsdocument overhandigd

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2022 | Gewijzigd op: 21-03-2022


Burgemeester Jack Mikkers heeft vandaag 21 maart 2022 het ambtelijk overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuursperiode aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in de gemeenteraad overhandigd. De gesprekken over de nieuwe coalitie tussen de Bossche politieke partijen gaan starten. Daar kan dit document met neutrale en feitelijke informatie bij helpen.
Inhoud overdrachtsdocument Het document schetst de financiële situatie van onze gemeente. Ook is er een eerste verkenning van vier belangrijke opgaven waar de gemeente voor staat: wonen, iedereen gezond, energietransitie en datastad. Het document sluit af met de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Hoe staan we ervoor in 2022 en wat komt er op ons af? Dit geeft een beeld van onze gemeente op basis van cijfers, trends en ander onderzoek.
Meer informatie op de gemeentewebsite   Overdrachtsdocument 2022 's-Hertogenbosch