B&W volgt Motie energiearmoede ingediend door: SP, DBG, Volt, PvdD

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-06-2022 Motie energiearmoede Ingediend door: SP, DBG, Volt, PvdD.

B&W gaan de motie van SP, De Bossche Groenen, Volt en PvdA [dd.07062022] opvolgen door meer geld voor energiebesparing te reserveren en met name voor huishoudens met lage inkomens.
Het betreft:
- € 90.000 te reserveren voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor mensen met minder draagkracht. Het bedrag wordt gehaald uit de € 250.000 voor 2023 die nog niet bestemd is in het bestuursakkoord. De bedoeling is de maatregel voor de winter (oktober 2022) in gang te zetten.
- In 2024 € 100.000 euro te bestemmen voor het revolverend fonds energiearmoede. Dat wordt gehaald uit € 250.000 die nog niet bestemd is in het bestuursakkoord. Door de motie wordt € 90.000,- gereserveerd om in 2023 in te zetten voor energiebesparende maatregelen bij huishoudens met minder draagkracht. De bijdrage zal dienen als extra financiering van de regionale aanbesteding van de Klusbus.
Op de Klusbus zitten energiefixers die huishoudens met energiearmoede bezoeken en kleine energiebesparende maatregelen aanbrengen. Met de bijdrage van € 90.000,- verwacht B&W ruim 270 huishoudens te kunnen ondersteunen. De aanbesteding van de Klusbus start binnenkort en de verwachting is dat eind van de zomer de opdracht gegund kan worden aan een uitvoerende partij.
Daarnaast wordt met de motie €100.000,- vrijgemaakt voor het revolverend fonds voor huishoudens met energiearmoede. Omdat het revolverend fonds pas kan worden opgezet na het vrijvallen van de Essent gelden in 2025, zal de extra bijdrage met een budgetoverheveling worden toegevoegd aan het op te zetten revolverend fonds.
B&W is voornemens om het gevraagde budget op te nemen in de concept-begroting 2023. De uitvoering van de motie valt onder de integrale aanpak energiearmoede.