Rosmalen: Borden naar onvindbaar stembureau

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2010 | Gewijzigd op: 24-02-2010

Bericht 24 februari 2010/ 14.00 uur  als reactie op onderstaand:
De afdeling Burgerzaken gaat nav de opmerking over de vage aanduiding van het stembureau aan het Laaghemaal verwijzingsborden plaatsen..

Oorspronkelijk bericht van 24 februari 2010 09.00 uur:

De VVD-fractie verzoekt de kiescommissie de bewoners van Rosmalense wijk De Groote Wielen een nieuw stembiljet te sturen. Het blijkt dat er verwarring bestaat over de locatie van het stembureau in de nieuwste Rosmalense wijk De Hooven. Dat biljet vermeldt: Basisschool “De Hooven” aan het Laaghemaal 48.  “De Hoven”ligt aan de westzijde van De Groote Wielen, een wijk die momenteel wordt opgeleverd. Maar de  locatie Laaghemaal 48 ligt aan de Oostzijde van De Groote Wielen, precies tegenover de manege. Voor de bewoners van De Groote Wielen helemaal buiten de wijk gesitueerd. Op de locatie Laaghemaal 48 is het Kinderdagverblijf De Witte Wielen gevestigd.

Dat geeft teveel onduidelijkheden, aldus de VVD, die het college van B&W oproept alle bewoners van De Groote Wielen een nieuw stembiljet te sturen met een betere locatie midden in de wijk.