Pauli verwacht eind april nieuwe Bossche coalitie

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2010 | Gewijzigd op: 07-03-2010
 
Voorzitter SER Brabant Gerrit-Jan Swinkels, informateur van nieuw Bosch bestuurscollege. Formateur Bert Pauli.
foto © paul kriele, 29 april 2008.
Den Bosch heeft mogelijk eind april 2010 een nieuwe coalitie. Dat verwacht oud-wethouder voor de VVD Bert Pauli, die momenteel - als grootste winnaar van de verkiezingen - het  formateurswerk verricht. Pauli heeft de leiding om tot het nieuwe beleidsprogramma van een nieuwe Raad te komen.

Vandaag -zaterdag 6 maart 2010 - heeft Pauli bij Gerrit-Jan Swinkels diens instemming ontvangen om als informateur op te gaan treden. De Brabander Swinkels, ook een ervaren politicus [voormalig wethouder in Best ] en voorzitter van de Sociaal Economische Raad [SeR] in Brabant en tevens voorzitter van Indoor Brabant, gaat gesprekken aan met alle 12 politieke partijen. Daarin worden zij bevraagd over de kansen die zij zien om tot een coalitie te komen en welke punten zij als belangrijk noemen om in het nieuwe beleidsprogramma te worden opgenomen en welke breekpunten zij daarin eventueel verwachten.

Ook gaat Swinkels gesprekken aan met de gemeentesecretaris, hoe deze tegen de situatie aankijkt en met burgemeester Rombouts, omdat deze de portefeuille veiligheid beheert, een niet te ontkennen aspect binnen de Bossche politiek/samenleving.

Vervolgens zal Swinkels een rapport met bevindingen uitbrengen dat openbaar is. Dat rapport bevat Swinkels' advies welke partijen in eerste instantie uitgenodigd worden voor de vorming van een nieuwe Bossche coalitie.

Swinkels blijft aan als onafhankelijk voorzitter [toezicht] bij de gesprekken die de toekomstige coalitepartners dan gaan voeren.
bezuinigingen
Pauli wil nog niet vooruitlopen op de heikele punten die er spelen,  zoals Theater, Parkeergarage Hekellaan, Paradeinrichting en Jeroen Boschjaar. Maar wijst wel naar de programmapunten die tijdens de campagne van de VVD zijn uitgedragen in de aanloop naar verkiezingen [..] . Maar Pauli zegt ook dat '..gezamenlijk over de behoorlijke bezuinging gesproken gaat worden'.
Pauli: 'Ik verwacht dat ik medio april 2010 het nieuwe College bekend kan maken.