Advies: Coalitie 'Grote 4' plus Rosmalens Belang

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2010 | Gewijzigd op: 16-03-2010
Gerrit Jan Swinkels [*Best,1947] die na een opdracht van de VVD advies uitbracht over een te vormen Bossche coalitie.

foto © paul kriele,  16 maart 2010.

Formateur Gerrit Jan Swinkels adviseert- na een recentelijk gespreksronde - een mogelijke coalitie met VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, aangevuld door Rosmalens Belang.
Lukt tijdens die formatie de gesprekken niet met Rosmalens Belang, of een andere partij, dan kan in 2e instantie Bosch Belang aan de vorming van een nieuw college deelnemen, aldus Swinkels. Dat betekent, op Swinkels’ advies, een college met vijf -in Den Bosch wonende - wethouders, dat tenminste met 22-23 zetels steun vindt in de raad.

De Brabantse politicus werd namens de VVD als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen [3 maart j.l.] door Bert Pauli uitgenodigd als informateur op te treden.
Swinkels zegt in zijn rapport verder, dat de uitslag niet aantoont dat de Bossche kiezer het beleid van de voorbij jaren - op hoofdlijnen– afkeurt. Maar wel dat de politieke verhoudingen zijn gewijzigd. Enkele kleine partijen, zoals De Groenen, Trots en D66 zijn erbij gekomen. Dat zal in het collegeakkoord en het college zichtbaar moeten worden.
Advies
‘In de onderhandelingen zal nadrukkelijk de financiële positie van de gemeente in de komende jaren moeten worden bekeken. Een nieuw College komt voor een zware financiële opgave te staan. De bezuinigingen staan op gespannen voet met de ambities die er liggen,’ stelt Swinkels. die ook aangaf dat  '..de partijen niet zullen terugkomen op eerder genomen besluiten. 
‘Daarnaast vragen bereikbaarheid, parkeren, veiligheid, de hostels en de toekomst van het Theater extra aandacht. De vier fracties zullen heldere afspraken over de inhoud en het te voeren proces moeten maken.’
.