Correctie op nieuwe -mogelijke- coalitie

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2010 | Gewijzigd op: 16-03-2010
Informateur Gerrit Jan Swinkels, die dinsdag 16 maart 2010 advies uitbracht over een nieuwe Bossche coalitie met vijf wethouders.

foto © paul kriele, 16 maart 2010.

In het bericht over informateur Swinkels'advies voor een op handen staande coalitie hoort uiteraard ook de VVD thuis. Met andere woorden, de coalitegesprekken gaan tussen de 'grote vier' VVD, PvdA, CDA en Groen Links met eventueel Rosmalens Belang of mogelijk, als een van de vier tussentijds afhaakt, Bosch Belang.
kritiek op Swinkels' advies
In de presentatie van Swinkels rapport - hedenmiddag 5 uur in het Bestuurscentrum -bekritiseerden de kleine winnaars zoals, Trots. de Groenen en D66 dat in dat advies geen recht is gedaan aan hun komst/overwinning, ofwel van niets naar drie, aldus Jan Smit van D66. 'Dat is niet niks. Daar is geen gevolg aan gegeven,' zegt Smit tegen rapporteur Swinkels.
Swinkels antwoordde '.. hier niet inhoudelijk  in discussie te gaan, maar dat in zijn advies gevolg is gegeven aan de wensen en voorkeuren, zoals die in het algemeen bij de 12 partijen leefden.'

Meer Kritiek
Bovendien is het merkwaardig dat twee verliezers, de PvdA en het CDA, straks op het dit beleid gaan doorborduren, stelt Judith Hendriks van De Groenen:  'Er is niet naar een meer creatieve oplossing gezocht.'
Een ander punt van kritiek is dat de onderhandelingen niet democratisch gaan verlopen. Formateur Pauli antwoordde daarop: 'alle rapporten worden achteraf [..] openbaar gemaakt.'
'Zo verliep dat ook vier jaar geleden,' recapituleert Ruud Schouten van Groen Links '..en wij hebben daar vrede mee.'

Maandag 22 maart 2010 beginnen overigens die onderhandelingen. En medio april 2010 moeten die zijn afgerond.