De Groenen: Niet parkeren in het Westerpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2010 | Gewijzigd op: 01-04-2010
De nieuwbouw van de ZLTO op de hoek Onderwijsboulevard/Weidonklaan voorziet in een grote parkeerkelder. Bij AVANS zou dat nu ineens niet meer [kunnen] opgaan. Raadsfractie 'De Groenen' verzoekt, zoals het bestemmingsplan voorschrijft, in het Paleiskwartier inpandig te parkeren.

Hierboven: de nieuwbouw van de ZLTO gezien vanaf het Westen en rechts vanaf het Zuiden.foto's © paul kriele, 27 maart 2009.

De 'Bossche Groenen' zijn tegen de aanleg van nog eens extra 110 parkeerplaatsen tbv het onderwijs [AVANS] aan de Onderwijsboulevard in het Westerpark. 'Die ruimte gaat ten koste van het Westerpark,' zegt Judith Hendrickx. Volgens De Groenen zou parkeren in het Paleiskwartier inpandig worden opgelost. Dat schrijft - het nog steeds geldende - bestemmingsplan voor. Bij de nieuwbouw van de ZLTO is dat ook zo gebeurd en hier zou dat niet meer opgaan, schrijft de fractie in een brief van16 maart  j.l. aan het College van B&W.
onbenutte parkeergarage
Wat bij De Groenen overigens ook speelt is dat de centrale parkeergarage met 1070 plaatsen onder de vijver van het Paleiskwartier nauwelijks wordt gebruikt. 
Door gebruik te maken van deze -gemeentelijke - parkeergarage komt de noodzaak voor een nieuw parkeerterrein bij Avans te vervallen. Het beter laten renderen van de bestaande parkeervoorziening is ook in het belang van de gemeente als eigenaar.