Excuus Rombouts na incident rond Rita Verdonk

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2010 | Gewijzigd op: 27-04-2016
Burgemeester Rombouts heeft met verontwaardiging kennis genomen van het incident rond de lijsttrekker van Trots op Nederland, mevrouw Verdonk, afgelopen zaterdag in
’s-Hertogenbosch.
In verband daarmee heeft de burgemeester afgelopen zondag in een telefonisch contact met mevrouw Verdonk en met de fractievoorzitter van Trots op Nederland in de gemeenteraad, mevrouw J. Welten, daarover zijn gêne uitgesproken.
De burgemeester heeft de politie gevraagd hem nader te informeren over de uitkomst van het politieonderzoek.
"In een democratische rechtsstaat bestrijd je elkaar met argumenten. Niet met fysiek of verbaal geweld", aldus burgemeester Rombouts.