Ook Groen Links legt de Roze Loper uit.....

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-05-2010 | Gewijzigd op: 08-05-2010
Groen Links heeft een 'Roze manifest' uitgebracht met de titel 'Zin in respect'. Dat bevat vijf speerpunten waarvoor de Bossche fractie zich de komende vier jaar hard gaat maken.* 

Het belangrijkste is dat homosexualiteit bespreekbaar wordt in alle geledingen van de samenleving, bijvoorbeeld door de gemeente, de politie, in het onderwijs en in bejaarden- en verzorgingstehuizen. Doel is  's-Hertogenbosch moet een stad zijn waarin iedereen zich thuis voelt, mede door het terugdringen van homodiscriminatie.

Afgelopen dinsdag 4 mei 2010 was overigens het eerste gesprek dat burgemeester Rombouts met homodeputaties had. Aanleiding van die ontmoeting was onder meer de homodisriminatie door de katholieke kerk en de meldingen van homodiscriminatie bij Basta.
Nog eerder [september 2008] had die gemeente een verzoek van de SP-fractie afgewezen of Den Bosch koploper moest worden inzake homobeleid. De gemeente zag hier geen problemen rond homo-acceptatie.... .
Vertegenwoordigers van het COC [achteraan 2e vl. Jan van Velthoven], wethouder Rodney Weterings, burgemeester Rombouts en op de rug gezien o.a. een vertegenwoordigster van Basta [l] Truuske Smits en Ron van Zeeland [Statenlid SP ]en links voor Henk Krol van de Gay-krant.

foto © henk van esch, 7 mei 2010.

* De vijf speerpunten uit het Roze Manifest van Groen Links zijn:
-betere voorlichting over seksualiteit op - middelbare - scholen
-het COC meer middelen verstrekken voor de opvang en voorlichting voor homojongeren
-meer vriendelijkheid en service bij gevallen van homodiscriminatie, zoals het vergemakkelijken van [anonieme] aangiften
-grotere zichtbaarheid van lesbische vrouwen in de samenleving met name ten aanzien van het aspect gezondheid
-betere structurele opvang van homo-senioren door woningcorporaties en zorginstellingen.

In de afgelopen Nieuwjaarsbijeenkomst van het Bossche COC [Kabbedoes] liet voorzitter Jan van Velthoven al merken dat acceptatie van homo-ouderen in tehuizen een actiepunt wordt van de roze organisatie. Dit streven wordt met de Roze Loper aangeduid.