Groen Links bezorgd over kinderopvangmogelijkheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-10-2010 | Gewijzigd op: 27-10-2010
'Kinderopvang voor aspirant-inburgeraars verloopt problematisch,' aldus Ufuk Kâhya van Groen Links. Er zouden  bij de kinderopvang lange wachtlijsten bestaan die de gemeente zelf creëert. Die conclusie onderschrijft het gemeenteraadslid met informatie van professionals uit diverse wijken en met informatie van aspirant-inburgeraars. De situatie heeft ook zijn weerslag op het streven naar inburgering.

 
Groen Links raadslid Ufuk Kâyha maakt zich bezorgd over de problemen rond de kinderopvang bij aspirant-inburgeraars.

Het blijkt dat in burgering pas kan als kinderopvang door betrokkene zelf  is geregeld. Maar dat is juist vaak het probleem, omdat de weg naar een dergelijke opvang moeilijk en moeizaam verloopt. Bovendien verwijzen professionals de aspirant-inburgeraars weer terug naar de gemeente. Lange wachtlijsten maken het so wie so al moeilijk om toegang te krijgen tot een kinderopvanginstelling. En dan gaan ook nog eens de hogere kosten voor opvang, die het kabinet voor ogen heeft, spelen.
Daarom heeft  een verontruste Kâhya het College van B&W schriftelijk op de situatie geattendeerd [hoewel dat al door professionals was gedaan ....] en het College over deze problematiek bevraagd en hen verzocht tot een oplossing te komen.