Vertrek Bert Pauli bij gemeente definitief

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2011 | Gewijzigd op: 21-04-2011
Het op 20 maart door Bastion Oranje gesuggereerd vertrek van wethouder Bert Pauli als wethouder bij de gemeente 's-Hertogenbosch naar de Provincie is nu definitief door het vanmorgen  6 april 2011 bij de Provincie ondertekende bestuursaccoord.
In het nieuwe Bestuursaccoord van de coalitiepartijen VVD,CDA en SP dat olv formateur Hans Wiegel werd ondertekend, maakt Pauli deel uit van een vijfkoppig dagelijks provinciebestuur [GS] als de gedeputeerde met de portefeuilles Economische Zaken en Bestuur.

Een nieuwe carrière voor de zakenman politicus én Bosschenaar Bert Pauli. foto © paul kriele,16  april 2010.

In dat accoord staat verder dat er voor € 195 miljoen aan nieuwe bestedingen zullen plaatsvinden.
Er zullen minder en meer compacte beleidsnota's worden geschreven en voorrang hebben de ruit rond Ei ndhoven, de N279 en de N69. Er volgt geen verhoging van de motorrijtuigenbelasting.
zie ook www.brabant.nl

artikel  'Pauli vertrekt bij Gemeente' dd.  8 maart 2011.
Bert Pauli stapt over van de gemeentepolitiek naar de Provincie. Na het werk van formateur Hans Wiegel, waarna [eind april 2011] een nieuwe Provinciale Staten zijn intrede doet, wordt Bert Pauli hoogstwaarschijnlijk gedeputeerde in het College van Gedeputeerde Staten, dat 6 leden telt.
De 58-jarige Bosschenaar is tot 1982-1990 acht jaar gemeenteraadslid [waarvan ook enige tijd fractievoorzitter van de VVD] geweest.
In 2007, na de gemeenteraadsverkiezingen, keerde hij – aansluitend op een formateurschap, terug als wethouder. In die functie was hij in het College de opvolger van Roderick van de Mortel, die als burgemeester naar Vught vertrok.

 

Links, naast Bertie van den Heuvel, de slagerszoon Bert Pauli, normaal musicerend bij ‘Geen Noot’ of 'de Balosbende', maar op carnavalszondag 6 maart 2011 een uitstapje makend naar 'De Kikvorschen'.

Pauli's reactie op de geruchten over diens vertrek naar 'de Provincie':  'Niets is zeker. Soms wordt er een extra beroep op je gedaan... .'
 
Jan Hoskam, hier op de politieke kletsavond van 2011, mogelijk –en alsnog - de nieuwe VVD-wethouder.

foto's  © paul kriele,  17 februari [r.]  en 6 maart 2011.

Pauli,wiens liberale partij het tij in 2007 meezat, beheert de belangrijke portefeuilles van Economische Zaken, Personeel en Organisatie, Financiën en ook Monumenten, de Kermis, Economische Promotie en Toerisme.
De kundige, voormalig zakenman* [Hendrix/Nutreco, AHOLD en Vendex], zal waarschijnlijk een deel van de vette portefeuille van Lily Jacobs met Economie, Arbeidsmarkt, Duurzame Ontwikkeling, Europa en busvervoer overnemen.
---
*De Brabantse ondernemers kozen Pauli zomer 2009 als de beste Brabantse wethouder, maar ook in de Bossche contreien geniet Pauli veel sympathie.
---
Pauli, van wie bekend is dat hij gehecht is aan de stad en het stadsbestuur waar hij glorieert, ontkende in december 2010 nog ambities te hebben voor een functie bij de provincie. Maar blijkbaar spreekt hem een verzoek van de provinciale VVD-fractie sterk aan en ’kan hij niet weigeren.
Een positie in het dagelijks provinciebestuur zou ook een mooie stap richting een burgemeestersfunctie [mogelijk Den Bosch in 2014] kunnen zijn.
Pauli zelf heeft tegen het aanbod nog geen ‘ja’ en zeker ook geen ‘nee’ gezegd, bevestigen bronnen rondom hem. De positie streelt in ieder geval wel zijn ego.
En nogmaals omdat Pauli steeds ontkende een blik naar de provincieflat te richten, komt die mogelijke stap als een volkomen verrassing. Opvallend was wel dat Pauli op het Oetelkonzert iets te vaak hand in hand liep met de VVD-fractievoorzitter bij Provinciale Staten, Mieke Geeraedts liep.

Als Pauli vertrekt wordt VVD-raadslid Jan Hoskam, die al eerder [2007] werd gepasseerd, mogelijk de nieuwe wethouder. ‘Maar niets is zeker,’ laat Hoskam blijken, ’al sta ik wel op de hoogste plaats van de VVD-lijst’.

Pauli hierover bevraagd ontkent ten stelligste dat dit verzoek loopt of dat hij vertrekt uit de Bossche politiek. 'Maar niets is zeker in dit leven,' stelt hij direct daarop. 'Ik heb het in Den Bosch ongelooflijk naar mijn zin. Ik houd van de stad  en denk hier een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van de stad.
Pauli houdt nog slag om de arm
'In december 2010 ben ik ook al door Ron Lodedwijks van het Brabants Dagblad erover bevraagd en nu doen de geruchten zich opnieuw de ronde. Soms zijn er momenten waarop er een extra beroep op je gedaan wordt, of dat nu komt  uit het bedrijfsleven, maatschappeijk circuit, of zelfs de politiek. Niets is zeker,' herhaalt Pauli nogmaals. 'Een zekerheid in dit leven bestaat niet.'
Pauli tot slot: 'De VVD neemt het voortouw in de coalitiebesprekingen rond Provinciale Staten. Er volgen interne procedures welke interesses er liggen en wie er geïnteresseerd zijn.'


Terug naar boven