Wethoudersopvolging binnen VVD nog in beraad

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2011 | Gewijzigd op: 07-04-2011
De VVD- fractie vergadert aanstaande vrijdag nav het vertrek van wethouder Bert Pauli naar de provincie. Hoewel Jan Hoskam als fractieleider het hoogste op de lijst staat, is daarmee nog niet gezegd dat de 48-jarige Hoskam de nieuwe VVD-wethouder wordt.
'Voor mij staat het belang van de VVD voorop,' zegt Hoskam, die vier jaar geleden ook al gepasseerd werd, maar dat niet als zodanig oppakt. 'Er zijn meer mogelijkheden. De hoofdafweging is wat wij als fractie, besluiten. Dat is het primaire belang.
Maar de VVD zal als grootste fractie wel het loco-burgemeesterschap en de portefeuilles Economische Zaken, Verkeer en Vervoer en Financiën claimen. Die passen goed bij de liberalen. Er valt niet te ruilen.' zegt Hoskam met vol overtuiging direct erop aansluitend.

Jan Hoskam, kandidaat-wethouder, maar of de 48-jarige Bosschenaar het wordt..?
'Dat bepaalt de fractie. Die afweging is het primaire belang,' zegt Hoskam. 'En alle opties staan nog open.'

foto ©  paul kriele,  7 april 2011.

Hoskam let ook meer op het lopende werk, de bezuinigingen. 'Het werk moet wel gedaan worden.' Daarmee verwijst het liberale raadslid naar de raadsvergadering van aanstaande dinsdag 12 april.

Hoskam: 'De VVD denkt over tal van zaken anders dan de raad. Neem de sortiebrug bij de Citadel. Over de dekking daarvan is al twee maal besloten. Dan kun je dat niet meer afserveren.
De binnensportverenigingen worden bovenmatig getroffen. Die willen we sparen.'
De bezuinigingen voor cultuur wil de VVD temporiseren, zodat ondernemers ook echte ondernemers worden.
'Als voorbeeld stelt Hoskam de Muzerije. 'Daar wachten we het plan van aanpak af van de Muzerijedirectie. Dat geldt ook voor andere organisaties.
De VVD heeft voorgesteld een potje Bezuinigingen Exploitatie Fonds te creëren.,
In het directeurenoverleg hebben de instellingen aangegeven in onderling overleg  de strijd tegen de bezuinigingen  aan te gaan.' 
Met andere woorden: de VVD wacht de discussie af wat er uit die collegiale opstelling uitkomt.