Nieuwe posities voor [nieuwe] VVD-raadsleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2011 | Gewijzigd op: 08-04-2011
Door het vertrek van wethouder Bert Pauli naar de Provincie en de aanstaande benoeming van Jan Hoskam als nieuwe wethouder voor de VVD, vindt er een kleine stoelendans plaats binnen de VVD-fractie in de Bossche gemeenteraad. De 22-jarige Ralph Geers volgt Hoskam op als fractieleider. Daarmee is deze  aan AVANS afgestudeerde student Bestuurskunde, die zijn studie gaat voortzetten aan de Tilburgse Universiteit, het jongste en enigszins nog politiek onervaren raadslid. Geers zit pas vanaf 2009 in de raad.
Door deze verschuiving treedt de 60-jarige zakenman Henry Liebregts uit Hintham voor de VVD toe tot de gemeenteraad. 

De installatie van Hoskam staat gepland op 17 mei2011.  Bert Pauli neemt op 21 april 2011 afscheid van het Bossche College en van de Bossche politiek.

Henry Liebregts nieuw VVD-raadslid.

foto's © paul kriele, 8 april 2011.
De nieuwe VVD-wethouder Jan Hoskam. Het jongste raadslid, dat tevens fractievoorzitter van deVVD wordt, Ralph Geers [21 jaar].


Hoskam ziet zijn toekomst als wethouder met vertrouwen tegemoet. De fractie, het VVD-bestuur en ook het Tweede Kamerlid Willibrord van Beek heeft het vertrouwen in hem uitgesproken.
Hoskam heeft een goede dossierkennis, is bekend met de Bossche politiek en samenleving en weet alle ins -en outs en overziet het brede spectrum van de stad,' aldus VVD-bestuursvoorzitter Henk Peterse.

-Hoskam gaat in op de opmerkingen die er zo rondgingen over zijn politieke opstelling en kennis: 'De afgelopen vier jaar ben ik voorzitter geweest van de commissie FEZ [Financiën en Economische Zaken]. 
We hebben specifiek de begroting en de ontwikkelingen mbt de bezuinigingen doorgemaakt Dat hele proces is samen met Bert Pauli doorlopen. Daarnaast ben ik bij het proces van de dualisering betrokken geweest.
Van mijn kant heb ik geen signalen gehoord dat ik niet gedragen zou worden.Elke wethouder legt zijn eigen beleidsaccenten. Wat dat betreft zal ik ook mijn keuzes maken. Maar er staan geen grote verschuivingen op stapel. Ik kon en kan goed uit de voeten met de portefeuilles van Bert Pauli, stelt Hoskam, die vanaf 1998 in de raad zit en vanaf 2006 full-time raadslid is. 'Er is vooralsnog geen aanleiding om daarin verschuivingen aan te brengen. Maar dat zal pas bij de nieuwe Collegebesprekingen tot uiting komen.'

-Henry Liebregts is een nieuweling in de politieke arena, maar wel een ervaren zakenman [business development],  pas onlangs afgestudeerd Bedrijfskunde [MBA] en werkzaam bij Van der Vlies gerechtsdeurwaarders.

-Ralph Geers werd aangesproken op zijn jonge leeftijd: 'Ik ben als 21-jarige niet geheel onvoorbereid. Je voelt het in de politiek aankomen en dan begin je zo zaken voor jezelf te overwegen. Het zou wat zijn als ik plots  mijn studie had stopgezet,' geeft Geers als verklaring dat hij met volle moed en enthousiasme deze nieuwe taak oppakt. 'Soms,moet je nu eenmaal een stap zetten. Ik ben blij dat ik door fractie en het bestuur unaniem ben gekozen tot fractievoorzitter.
Ik heb dit bewust zo gekozen en voor mezelf geaccepteerd Inderdaad is mijn bestuurlijke ervaring pas kort, maar ik ben daarnaast wel lid van de Akademieraad.'

Terug naar boven