Fracties maken zich zorgen over banen aan onderkant samenleving

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2012 | Gewijzigd op: 07-05-2012

Drie raadsfracties dienen dinsdag 8 mei 2012 een motie in over banen 'aan de onderkant van de samenleving'.
-Het realiseren van banen voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt verloopt moeizaam,
-maar de Brabantse werkgevers staan positief tov het scheppen van werkplekken voor langdurig werklozen
-er zal nauwelijks nog subsidie zijn voor deze doelgroep
-het is noodzakelijk in de nabije toekomst dit arbeidspotentieel te benutten, gezien de verhouding beroepsbevolking en niet-werkenden
Zo blijkt uit het jaarverslag 2011. 

Hierbij stellen de fracties dat,
- het College er niet voldoende in is geslaagd om de werkgevers voor die doelgroep werk te verschaffen,
- scholingsinstituten een bijdrage kan leveren aan de juiste match van het arbeidsaanbod met de beschikbare arbeidsplaatsen
- dat op andere terreinen, zoals bij energiebesparing (BEC) een convenant behoorlijk succesvol kan zijn.

Daarom verzoeken  PvdA , Bosch Belang en D66 in een motie namens de raad het College met de regionale werkgevers en onderwijsinstellingen een convenant af te sluiten over het opnemen van meer arbeidsplaatsen voor mensen die werken naar vermogen.